Berichten geschreven door Lars Jacobusse

 1. 221221 Foto bij weblog PS161222.jpg
  Portret Lars.png
  Door Lars Jacobusse op 21 december 2022

  Geen eindejaarsborrel

  De laatste Statenvergadering voor Kerst had nog een volle agenda, waarbij we met elkaar belangrijke besluiten genomen hebben. Belangrijk bespreekpunt was het project Zanddijk-Molendijk bij Yerseke. Er is veel te doen over dit project; veel mensen in de omgeving zijn er blij mee maar er zijn ook felle tegenstanders die het bijna 70 miljoen euro kostende provinciale plan niet zien zitten.

  Lees meer over "Geen eindejaarsborrel"
 2. 220728 Foto 2 blog Lars.jpeg
  Portret Lars.png
  Door Lars Jacobusse op 28 juli 2022

  Stikstof: hoe maken we het rechtvaardiger?

  De ChristenUnie beoordeelt het stikstofbeleid op rechtvaardigheid:
  • Stabiel beleid dat recht doet aan boeren nu en hun opvolgers later. 
  • Beleid dat recht doet aan de schepping en toekomstige generaties die deze erven.
  Deze belangen zijn het beste gediend als ze samengaan.
  Lees meer over "Stikstof: hoe maken we het rechtvaardiger?"
 3. Hedwigepolder.jpg
  Portret Lars.png
  Door Lars Jacobusse op 16 februari 2022

  Wat wil de ChristenUnie met de Hedwigepolder en PFAS?

  Als Zeeuwen maken we ons zorgen om de PFAS vervuiling in de Westerschelde. Er is nog een ander gevoelig onderwerp, dat hier nauw mee samenhangt: de ontpoldering van de Hedwigepolder. Hoe daarmee om te gaan, nu eens te meer duidelijk is geworden dat er straks water de polder instroomt; water dat allesbehalve brandschoon zal zijn? Als ChristenUnie merken we dat het onderwerp breed leeft; een aantal betrokken Zeeuwen stelde ons ook concreet de vraag hoe we ertegenaan kijken. Daarom dit blog, waarin we een en ander nader toelichten.

  Lees meer over "Wat wil de ChristenUnie met de Hedwigepolder en PFAS?"
 4. Westerschelde.jpg
  Portret Lars.png
  Door Lars Jacobusse op 17 januari 2022

  ChristenUnie niet gerust op PFAS in en bij Schelde

  De grond rond de 3M fabriek in Antwerpse havengebied is ernstig vervuild met PFAS. Precies op deze plek vindt een groot infraproject plaats waarbij flink met die grond gegraven en ‘geschoven’ moet worden: het project Oosterweelverbinding.
  Afgelopen vrijdag werden de Staten van Zeeland geïnformeerd over de Belgische ontwikkelingen op dit onderwerp. Het idee is nu (onder andere) dat een minder ernstig vervuild deel van de grond op de bodem van de Schelde gestort wordt. De Staten zijn niet bepaald gerust op deze ontwikkeling. De ChristenUnie heeft vragen waarop nog geen bevredigend antwoord bekend is. Adrie Kodde en Lars Jacobusse stelden namens de ChristenUnie de volgende vragen:
  Lees meer over "ChristenUnie niet gerust op PFAS in en bij Schelde"
 5. 210914 slikken4a.jpg
  Portret Lars.png
  Door Lars Jacobusse op 20 september 2021

  Op bezoek bij The Big 7 van Tholen

  Afgelopen dinsdag (14 september) was de fractie van ChristenUnie Zeeland te gast op het eiland Tholen en bij de ChristenUnie Tholen. Ons bezoek aan dit eiland begon met een mini-safari door de Slikken van de Heen. Dit gebied is ontstaan door geleidelijke bosontwikkeling op buitendijkse slikken langs het Krammer-Volkerak, sinds in 1987 de Philipsdam werd voltooid.  

  Het gebied is sindsdien verzoet en verland; een soort nieuw ontstane wildernis. We werden in het gebied rondgeleid door Chiel Jacobusse, ecoloog van Stichting Het Zeeuwse Landschap (de organisatie die het gebied beheert) en als geen ander bekend met de natuur in Zeeland. 

  Lees meer over "Op bezoek bij The Big 7 van Tholen"
 6. Water.jpg
  Portret Lars.png
  Door Lars Jacobusse op 26 juli 2021

  Zomerse Statenvergadering over OV, Zeeland en water

  Het is al zomer en dat betekent dat de laatste Statenvergadering van dit jaar (23 juli) heeft plaatsgevonden.

  Lees meer over "Zomerse Statenvergadering over OV, Zeeland en water"
 7. Plaatje Slimme Mobiliteit.png
  Portret Lars.png Portret Adrie.png
  Door Lars Jacobusse, Adrie Kodde op 11 november 2020

  Heel Zeeland mobiel: Handreiking bij de Ontwikkelagenda Slimme Mobiliteit

  In september heeft ChristenUnie Zeeland een handreiking over Slimme Mobiliteit aangeboden aan de Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zeeland. Mobiliteit is in onze ontwikkelende samenleving steeds belangrijker geworden, het geeft een gevoel van vrijheid. Zeeland heeft specifieke uitdagingen op het gebied van mobiliteit doordat het een dunbevolkte, weids uitgestrekte provincie is. Daarom is een omslag van conventioneel openbaar vervoer naar Slimme Mobiliteit gewenst. De centrale vraag hierbij is: hoe kunnen we mobiliteit zó organiseren dat het leefbaar en betaalbaar blijft? ChristenUnie Zeeland pleit voor het maken van heldere keuzes door de provincie. De handreiking kan helpen om doelen helder en zo concreet mogelijk te definiëren en meetbaar te maken.

  Lees meer over "Heel Zeeland mobiel: Handreiking bij de Ontwikkelagenda Slimme Mobiliteit"
 8. 20200710 SV Lars.JPG
  Portret Lars.png Portret Jan Henk.png
  Door Lars Jacobusse, Jan Henk Verburg op 11 juli 2020

  Tweedaagse Statenvergadering voor het reces

  In twee dagen hebben we in een ruime Studio A58-hal een groot aantal
  dossiers behandeld met veel heikele thema's. Onder andere het
  compensatiepakket voor de kazerne, de aanpak van stikstof,
  gebiedsvisie Veerse Meer en de Regionale EnergieStrategie (RES).

  Lees meer over "Tweedaagse Statenvergadering voor het reces"
 9. Werkbezoek Burghsluis1.jpg
  Portret Lars.png
  Door Lars Jacobusse op 8 juli 2020

  Natuur en landbouw gaan samen in Burgsluis

  Afgelopen week brachten wij een bezoek aan het akkervogel-project in Burgsluis. Veel soorten akkervogels zijn de afgelopen eeuw heel hard in aantal achteruitgegaan. Tegelijkertijd moesten boeren steeds efficiënter en grootschaliger produceren om nog iets te verdienen. Het project in Burgsluis wil daar een einde aan maken. Het project moet aantonen dat natuur en landbouw prima samen kunnen gaan. Enthousiaste natuurbeschermers en een deelnemende boer gaven ons een mooi inkijkje in dit project.

  Lees meer over "Natuur en landbouw gaan samen in Burgsluis"
 10. foto sociaal ondernemen.jpg
  Portret Lars.png
  Door Lars Jacobusse op 8 mei 2020

  ChristenUnie vraagt aandacht voor situatie sociale ondernemers

  De ChristenUnie stelt vragen over de situatie van sociale ondernemers in Zeeland. Vaak worden zij extra hard getroffen door de Coronacrisis.

  Lees meer over "ChristenUnie vraagt aandacht voor situatie sociale ondernemers"