Verkiezingsprogramma

In de politiek gaat het voor ons. Over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren. De leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Politiek gaat ook over de leefomgeving van mensen. Over wonen, over recreëren, over landschap, groen en water. Ook over reizen met auto of openbaar vervoer, cultuur, musea en kerken.

Resultaten

In de afgelopen vier jaar heeft de ChristenUnie in de Provinciale Staten gewerkt aan het bestuur van de provincie Zeeland. We zijn dankbaar voor het werk dat we hebben mogen doen. En voor de zegen die we op ons werk hebben gekregen. De ChristenUnie heeft met succes gewerkt aan voor iedereen toegankelijk openbaar vervoer, het op peil houden van sterke regionale nieuwsvoorziening, actieve stimulering van (sociaal) ondernemerschap, soortenrijke natuurgebieden en voor eerlijke vergoeding van faunaschade voor boeren. Om het provinciaal bestuur te versterken hebben de ChristenUnie Statenleden actief deelgenomen in - nieuw ingestelde - commissies voor financiën, duaal werken en voor integriteit.

Onze missie

De ChristenUnie is een politieke partij die zich baseert op de Bijbel en werkt aan een wereld die eerlijk is en leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. Vindt alle mensen van evenveel waarde. Zet zich in voor een samenleving waarin mensen zorgen voor elkaar. De ChristenUnie komt op voor hen die niet voor zichzelf op kunnen komen en zorgt goed voor de natuur die we van God hebben gekregen. Mede op deze manier geven we invulling aan ons geloof.

Download ons verkiezingsprogramma 2023

Verkiezingsprogramma 2023 ChristenUnie Zeeland