Statenlid en Burgercommissielid

 • Lizo Koppejan

  Functie Fractievoorzitter & Commissielid Bestuur, Economie en Strategische Opgaven
  In het dagelijks leven Directeur van twee basisscholen, bestuurslid CPOZ (Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland) en bestuurslid van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws Vlaanderen en Samenwerkingsverband Kind op 1 (Oosterschelderegio). 

  Vrede zoeken, recht doen en opkomen voor de zwakken in de maatschappij. Dat zijn belangrijke uitgangspunten voor de ChristenUnie, zo zijn we een partij met een belangrijke missie. 

  Ik ben dankbaar dat ik namens de ChristenUnie het christelijk sociale geluid mag laten horen in de staten van Zeeland. In een maatschappij waar de tegenstellingen groter worden en de polarisatie toeneemt laten we een positief geluid horen. 

  Onze speerpunten sport, milieu, wonen, openbaar vervoer en duurzaamheid laten we in en buiten de statenzaal horen. 
  Sport is een belangrijk middel om elkaar te ontmoeten, tegenstellingen te overbruggen en om te zien naar elkaar. 
  In onze mooie provincie leven ook gezinnen en kinderen onder de armoedegrens, dat kan en mag niet zo zijn. Daar vragen we aandacht voor, ook hier komen we op voor een menswaardige samenleving. 
  We verlangen naar een mooi, groen, duurzaam Zeeland met aandacht voor samenleving, milieu en natuur. 

  Emailadres: eja.koppejan@zeeland.nl

  FacebookInstagram
 • Kees van der Elst

  Functie Burgercommissielid (Commissie Ruimte)
  In het dagelijks leven werkzaam bij graszaad veredelingsbedrijf DLF B.V., afdeling R&D in Kapelle.

  Vanaf het bestaan van de ChristenUnie in 2000 heb ik verschillende lokale functies gehad; o.a. secretaris van de afdeling Tholen. Daarnaast ben ik bestuurslid van het Provinciale Unie bestuur geweest tot 2018. Vanaf 2023 ben ik opnieuw bestuurslid van de PU. Ook ben ik vanaf 2003 landelijk permanent campagnelid geweest. Ik hoop in de komende periode als Burgercommissielid Ruimte mij weer opnieuw in te zetten voor de Zeeuwse ChristenUnie en de Zeeuwse burger(s)!