Nieuws

Na 350 jaar herbestemming van Oostkerk Middelburg

Oostkerk - Rijksmonument.jpgmaandag 03 december 2018 17:12 Vorige week was Jan Henk Verburg te gast bij de overdracht van de Oostkerk. Na 350 jaar bleek de kerkelijke gemeente niet meer in staat om de huisvestingskosten te dragen. Het bestuur is de afgelopen jaren druk bezig geweest om te komen tot herbestemming van dit iconische stuk religieus erfgoed.

Voor de instandhouding was het nodig om een fonds in te stellen. Als ChristenUnie hebben wij ons een aantal keer ingezet om ook als Provincie daaraan bij te dragen. lees verder

Waardig ouder worden in Zeeland

Oude mannen op bank.jpgvrijdag 09 november 2018 17:15 Tijdens de algemene beschouwingen van afgelopen vrijdag leek het alsof de verkiezingscampagne al van start ging. Alle partijen haalden hun stokpaardjes van stal van meer asfalt voor de VVD tot een tolvrije tunnel voor de SP. Als ChristenUnie hebben we ervoor gepleit dat we - naast alle beleidsaandacht voor het behoud van jongeren - ook zeker de ruim vertegenwoordigde generatie ouderen niet mogen vergeten. We hebben de Staten gewezen op het landelijk manifest ‘Waardig ouder worden’ en dat zal door Provinciale Staten nader worden besproken. Als Statenfractie gaan we met de ChristenUnie raadsfracties samen kijken op welke manier we vanuit onze partij invulling kunnen geven aan verbetering van het welzijn, bijvoorbeeld door tegengaan van eenzaamheid. lees verder

Een breed gedragen sterke lijst voor ChristenUnie Zeeland

Ledenvergadering november 2018 - ChristenUnie Zeeland.jpegwoensdag 07 november 2018 14:53 Goes - Tijdens de Provinciale ledenvergadering van de ChristenUnie, dinsdag 6 november, is de lijst voor de Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2019 vastgesteld. ‘Het is waardevol dat we ook deze keer weer een breed gedragen en sterke lijst hebben kunnen samenstellen’, vindt campagneleider Kees van Elst. ‘Op deze manier geven we ook tijdens deze verkiezingen ons geloof een stem’. lees verder

Samen de omslag maken naar minder CO2 uitstoot

Presentatie GasUniedinsdag 16 oktober 2018 20:00 Zeeuwse ChristenUnie bestuurders laten zich informeren over gas en energietransitie. lees verder

Een verrassende start

Stationsbrug Middelburgwoensdag 26 september 2018 18:47 Een verrassende start voor velen aanwezigen tijdens de Statenvergadering van afgelopen vrijdag 21 september. De Stationsbrug stond ineens op de agenda en kwam zelfs als eerste aan bod. ... lees verder