Nieuws

Samen voor Zeeland

Uitzicht vanuit Zeeuws Planbureau Middelburgmaandag 29 januari 2018 20:00 Samen kom je verder. Daarom komen we als politici van ChristenUnie ( gemeenteraad, provinciale staten en waterschap) regelmatig bij elkaar, om tijdens een maaltijd bij te praten over zaken, die spelen en om van elkaar te leren.
Donderdag 18 januari kwam Hermen Vreugdenhil, fractievoorzitter van ChristenUnie/SGP in Noord Brabant en voorzitter van de werkgroep Omgevingswet, ons bijpraten over de nieuwe Omgevingswet. Deze wet is bedoeld om sneller, eenvoudiger en met meer ruimte, nieuwe ontwikkelingen te verwezenlijken lees verder

De Zeeuwse leefomgeving

overzicht omgevingswetmaandag 18 december 2017 20:00 Vrijdag tijdens de Statenvergadering stond als agendapunt het vaststellen van de kadernota omgevingsvisie 2018 lees verder

Werkbezoek Limagrain Nederland B.V.

Werkbzoek Limagrain - presentatiemaandag 27 november 2017 20:02 Op initiatief van de ChristenUnie zijn een aantal Statenleden 17 oktober jl. op werkbezoek geweest bij Limagrain NL B.V. in Rilland. lees verder

Meten = weten

Bijdrage van Jan Henk Verburg - begroting 2018maandag 13 november 2017 16:48 Afgelopen vrijdag zijn de algemene beschouwingen gehouden over de begroting van 2018. Op hoofdlijnen zijn er geen grote veranderingen. lees verder

Schriftelijke vragen aan het College betreft nieuwe fabriek Yara

YARAvrijdag 13 oktober 2017 14:06 Veiligheid en gezondheid is van groot belang voor onze inwoners. Daarvoor zijn bedrijven gebonden aan vergunningen die hun uitstoot beperken en wat ons betreft is daarbij handhaving belangrijk. In... lees verder