Nieuws

Reactie op Nashville verklaring

ChristenUnie_Kerstbeeld_2015.jpgdinsdag 08 januari 2019 13:12 Beste mensen, Als ChristenUnie staan we voor een samenleving waarin iedereen meetelt. Ik hoop als christen-politicus vooral een luisterend oor te bieden en een helpende hand, in plaats van een ... lees verder

Aandacht voor ouderen in Zeeland

maatschappelijke dienstplicht 624x270maandag 07 januari 2019 14:44 Vrijdag 4 januari jl. stelde de ChristenUnie Statenfractie schriftelijke vragen aan het College van GS over de aandacht voor ouderen in Zeeland. lees verder

Zuinig op Zeeuwse natuur

Vogels in de luchtwoensdag 12 december 2018 18:57 Natuur, voor ChristenUnie is dat schepping van God , en als schepsels zijn wij daar onderdeel van. Samen met de inzet van terreinbeheerders, vrijwilligers, is het voor ons een uitdaging om vanuit liefde en met gezond verstand te zorgen voor deze natuur in Zeeland. lees verder

Na 350 jaar herbestemming van Oostkerk Middelburg

Oostkerk - Rijksmonument.jpgmaandag 03 december 2018 17:12 Vorige week was Jan Henk Verburg te gast bij de overdracht van de Oostkerk. Na 350 jaar bleek de kerkelijke gemeente niet meer in staat om de huisvestingskosten te dragen. Het bestuur is de afgelopen jaren druk bezig geweest om te komen tot herbestemming van dit iconische stuk religieus erfgoed.

Voor de instandhouding was het nodig om een fonds in te stellen. Als ChristenUnie hebben wij ons een aantal keer ingezet om ook als Provincie daaraan bij te dragen. lees verder

Waardig ouder worden in Zeeland

Oude mannen op bank.jpgvrijdag 09 november 2018 17:15 Tijdens de algemene beschouwingen van afgelopen vrijdag leek het alsof de verkiezingscampagne al van start ging. Alle partijen haalden hun stokpaardjes van stal van meer asfalt voor de VVD tot een tolvrije tunnel voor de SP. Als ChristenUnie hebben we ervoor gepleit dat we - naast alle beleidsaandacht voor het behoud van jongeren - ook zeker de ruim vertegenwoordigde generatie ouderen niet mogen vergeten. We hebben de Staten gewezen op het landelijk manifest ‘Waardig ouder worden’ en dat zal door Provinciale Staten nader worden besproken. Als Statenfractie gaan we met de ChristenUnie raadsfracties samen kijken op welke manier we vanuit onze partij invulling kunnen geven aan verbetering van het welzijn, bijvoorbeeld door tegengaan van eenzaamheid. lees verder