Berichten geschreven door Jan Henk Verburg

 1. Woongoed.jpg
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 3 december 2021

  Werkbezoek Woongoed

  Woongoed 

  Op 30 november waren Lars Jacobusse, Adrie Kodde en ondergetekende te gast bij de directeur–bestuurder van Woongoed, de heer Erik de Ceuster. De Zeeuwse woningcorporatie verhuurt 6.000 woningen aan vooral inwoners met een smalle beurs. Hij deelde ons zijn visie en vertelde ons over de verhuur, nieuwbouw, verkoop en verduurzaming van woningen door zijn organisatie. En over de inperking van hun mogelijkheden en investeringsruimte door steeds verdere regulering, bevriezing van de huurprijzen, introductie van de verhuurdersheffing en fiscale maatregelen. 

  Lees meer over "Werkbezoek Woongoed"
 2. Koe horens1.jpg
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 11 november 2021

  De koe bij de horens...

  Donderdagavond 11 november waren de Algemene Politieke Beschouwingen van Provinciale Staten Zeeland. Lees hieronder de bijdrage van Jan Henk Verburg namens ChristenUnie Zeeland.

  Lees meer over "De koe bij de horens..."
 3. Foto Grinwis 20211011.jpeg
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 13 oktober 2021

  Tweede Kamerlid Pieter Grinwis op bezoek in Zeeland

  Op 11 oktober bracht Tweede Kamerlid Pieter Grinwis, onze contactpersoon in Den Haag, een bezoek aan Zeeland. 's Ochtends waren we te gast bij de kerncentrale in Borssele. Daar vertelde men ons van hun ambitie voor twee nieuwe kerncentrales. Deze zouden - met maar een klein beslag op de ruimte - veel CO2-vrije energie kunnen leveren. Maar dat kan overigens alleen lukken als de overheid zich daar sterk voor maakt.

  's Middags gingen we langs bij Dow Terneuzen. 

  Lees meer over "Tweede Kamerlid Pieter Grinwis op bezoek in Zeeland"
 4. KOEIENDANS1.jpg
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 10 juni 2021

  Koeiendans en coronaherstel?

  In de Algemene beschouwingen van de Provinciale Staten van Zeeland werden donderdagavond de plannen die het College van Gedeputeerde Staten in de Voorjaarsnota 2021 heeft gepresenteerd voor het komende jaar besproken. Hieronder leest u de bijdrage -met de ingediende motie en het amendement- die Jan Henk Verburg namens de fractie van ChristenUnie Zeeland heeft gepresenteerd:

   Koeiendans en coronaherstel?

  Lees meer over "Koeiendans en coronaherstel?"
 5. Zeeland strand.jpeg
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 23 april 2021

  Wat voor Zeeland willen wij in de toekomst?

  Op 23 april 2021 hebben Provinciale Staten een belangrijke stap gezet voor de voorbereidingen van de Omgevingswet. Die Omgevingswet combineert alle mogelijke regels voor de inrichting van ons landschap. Het gaat om thema’s als biodiversiteit, bebouwing, de energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid. Op het onderwerp wonen spelen belangrijke issues zoals het voldoende bijbouwen van starters- en levensloopbestendige woningen - ook in de dorpen - en de huisvesting van arbeidsmigranten.

  Lees meer over "Wat voor Zeeland willen wij in de toekomst?"
 6. Landbouw.jpg
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 18 november 2020

  Terugblik op een vruchtbare vergadering

  Afgelopen donderdagavond en vrijdag waren de afsluiting van een drukke tijd voor Jan Henk en Lars: het was tijd voor de Algemene Beschouwingen van Provinciale Staten. De Begroting 2021 en Najaarsnota 2020 waren zorgvuldig doorgespit en hieruit waren een viertal moties/amendementen uit voortgevloeid. Deze heeft Jan Henk op de digitale vergadering ingediend, waarna de gedeputeerden hierop in de eerste termijn hun reactie konden geven.

  Lees meer over "Terugblik op een vruchtbare vergadering"
 7. Bloei.jpg
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 12 november 2020

  Algemene Beschouwingen op de online Statenvergadering

  In de Algemene beschouwingen van de Provinciale Staten van Zeeland werden donderdagavond de plannen die het College van Gedeputeerde Staten in de Najaarsnota 2020 heeft gepresenteerd voor het komende jaar besproken. Hieronder leest u de bijdrage -met de ingediende moties en het amendement- die Jan Henk Verburg namens de fractie van ChristenUnie Zeeland heeft gepresenteerd, een boodschap over 'zorg voor elkaar', 'geen groei maar bloei' en 'rentmeesterschap'.

  Lees meer over "Algemene Beschouwingen op de online Statenvergadering"
 8. Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 29 september 2020

  Statenvergadering over integriteit gedeputeerde de Bat

  Schijn van belangenverstrengeling

  Op maandagavond 28 september was er een extra Statenvergadering waarin wij als leden van de Provinciale Staten van Zeeland spraken over de rol en positie van gedeputeerde Jo-Annes de Bat. Het ging hierbij om de vraag of de gedeputeerde integer heeft gehandeld rond de besluitvorming in het dossier Zanddijk. Belangenverstrengeling wordt hem verweten door advocaat de Jonge uit Goes en twee ondernemers uit Reimerswaal. Wij kregen vanavond de gelegenheid onze vragen te stellen over deze kwestie.

  Lees meer over "Statenvergadering over integriteit gedeputeerde de Bat"
 9. 20200710 SV Lars.JPG
  Jan Henk .jpg Lars .jpg
  Door Jan Henk Verburg, Lars Jacobusse op 11 juli 2020

  Tweedaagse Statenvergadering voor het reces

  In twee dagen hebben we in een ruime Studio A58-hal een groot aantal
  dossiers behandeld met veel heikele thema's. Onder andere het
  compensatiepakket voor de kazerne, de aanpak van stikstof,
  gebiedsvisie Veerse Meer en de Regionale EnergieStrategie (RES).

  Lees meer over "Tweedaagse Statenvergadering voor het reces"
 10. 20200709 SV JH bijdrage Markaz.JPG
  Jan Henk .jpg
  Door Jan Henk Verburg op 9 juli 2020

  Zeeland moet met het Rijk niet te diep in zee

  Vandaag sprak Jan Henk op de Statenvergadering in Studio A58 over het compensatiepakket Marinierskazerne. Lees hier zijn bijdrage namens ChristenUnie Zeeland:

  Lees meer over "Zeeland moet met het Rijk niet te diep in zee"