Steunfractie

 • Marie-Louise de Graaf-Fokkema
  Fractiemedewerker

  De onderwerpen waar de provincie Zeeland mee te maken heeft, zoals duurzaamheid, klimaatverandering, natuurbeheer, wonen en werken zijn actueel en zorgen in dit mooie stuk van Nederland voor specifieke uitdagingen. Het geeft mij veel voldoening dat ik vanuit mijn christelijke bewogenheid in de rol van fractiemedewerker concreet van betekenis kan zijn binnen de Statenfractie van ChristenUnie Zeeland!

  Emailadres: fractie@zeeland.christenunie.nl 

 • Michiel Visser 
  Steunfractielid

  Binnen de provincie Zeeland zijn er veel uiteenlopende onderwerpen. Bij het ondersteunen van de ChristenUnie richt ik mezelf, vanuit mijn christelijke achtergrond, op het aanpakken van moderne uitdagingen. Verder kijk ik als Zeeuwse bewoner naar de invloed van bepaalde beslissingen voor mijn omgeving.

 • Wico Dieleman
  Steunfractielid
  Bij het ondersteunen van de ChristenUnie richt ik mezelf, vanuit mijn christelijke achtergrond, op een duurzame land- en tuinbouw, met kansen voor innovatie, verdienmodel voor de boer èn een duidelijke rol voor de ‘boer – burger betrokkenheid’.
   
 •