CU Zeeland

Welkom op de website van de ChristenUnie provinciale Statenfractie van de provincie Zeeland.

Provinciale Staten zijn het algemeen bestuur van de provincie en bepalen het beleid. De leden komen meestal één keer per maand bijeen in de Statenzaal van het Abdijcomplex te Middelburg. De leden van Provinciale Staten worden eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van Zeeland. Provinciale Staten, ook wel PS genoemd, zijn dus het Zeeuwse parlement ofwel de Zeeuwse volksvertegenwoordigers. Zeeland heeft 39 Statenleden. Zij zijn gekozen door de kiesgerechtigde inwoners van Zeeland. De meeste Statenleden hebben naast hun activiteiten bij de Provincie een baan. Van deze 39 zetels bezet de ChristenUnie er twee. Jan Henk Verburg, fractievoorzitter en Lars Jacobusse. Een belangrijke taak van Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.