CU Zeeland

Welkom op de website van de ChristenUnie provinciale Statenfractie van de provincie Zeeland.

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten en controleren de Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten, ook wel PS genoemd, zijn dus het Zeeuwse parlement. De leden van Provinciale Staten komen meestal één keer per maand bijeen in de Statenzaal van het Abdijcomplex te Middelburg. Zeeland heeft 39 Statenleden. Eens in de vier jaar worden de leden gekozen door de inwoners van Zeeland. De meeste Statenleden hebben naast hun activiteiten bij de provincie een baan. Van deze 39 zetels bezet de ChristenUnie er een: Lizo Koppejan tevens fractievoorzitter. Een belangrijke taak van Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. 

 1e vergadering PS 2023-2027