ChristenUnie Zeeland: “Klimaat? Akkoord!”

Voorpagina Manifest Klimaat? Akkoord! .png
Portret Lars.png
Door Lars Jacobusse op 25 oktober 2019 om 09:49

ChristenUnie Zeeland: “Klimaat? Akkoord!”

In de statenvergadering van 25 oktober presenteert de ChristenUnie een klimaatmanifest. Statenlid Lars Jacobusse overhandigt dit aan Commissaris van de Koning Han Polman, bij de behandeling van het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie (RES) van Zeeland.

De provincie Zeeland heeft de opdracht om de energietransitie en klimaatopgaven in Zeeland verder uit te werken en te realiseren. Voor de Zeeuwse ChristenUnie was dit aanleiding voor een denkproces, dat leidde tot een klimaatmanifest met de titel: Klimaat? Akkoord!

De ChristenUnie gaat in het manifest uit van drie principes: we doen het slim, schappelijk en samen. Slim houdt in: de overheid moet bestaande opgaven in samenhang zien met de energietransitie en klimaatopgave. Schappelijk betekent: de overheid moet eerlijk zijn over de lasten en transparant en betrouwbaar in de manier waarop maatregelen worden uitgewerkt. Samen staat voor: de overheid moet lokaal initiatief stimuleren. Als inwoners zelf goede ideeën hebben, moet de overheid hen niet in de weg zitten maar juist aanmoedigen.

De ChristenUnie overhandigt dit manifest aan Han Polman en spreekt daarmee symbolisch alle Zeeuwen aan. De transitie die Zeeland moet maken is volgens de ChristenUnie niet eenvoudig. Maar tegelijkertijd zijn er kansen om voorop te lopen in bijvoorbeeld waterstof, windenergie en slimme mobiliteit. Daarnaast ziet de ChristenUnie kansen om de saamhorigheid en binding in de samenleving te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door lokale energiecollectieven van burgers. De ChristenUnie is kortom positief over de klimaatopgaven. Vandaar de titel van het manifest: Klimaat? Akkoord! 


Lees hier ons Manifest Kliaat? Akkoord!