Klimaat? Akkoord

De aarde is uitgeput. Klimaatverandering is een gegeven. En ondanks dat er mensen zijn die dit ontkennen, is een steeds grotere meerderheid van de klimaatwetenschappers ervan overtuigd dat de mens hier een rol in heeft. De ChristenUnie handelt vanuit dit besef. Het besef dat we de aarde in bruikleen hebben en het besef dat we er misbruik van maken. Het besef dat wij rentmeesters zijn en God Zijn schepping aan onze zorg heeft toevertrouwd. Dit maakt dat wij onze verantwoordelijkheid willen, nee móeten, nemen. Dat is wat wij als ChristenUnie Zeeland duidelijk willen maken met dit manifest; wij nemen onze verantwoordelijkheid om te gaan voor een wereld die we niet belasten maar ontlasten. 

Om ons manifest te onderstrepen heeft Lars Jacobusse de Provinciale Staten van Zeeland via haar voorzitter de Commissaris van de Koning tijdens de Statenvergadering van vrijdag 25 oktober een wereldbol met een grote strik er omheen aangeboden. Met daarop de Zeeuwse vlag. Een nuchter symbool waarmee we willen laten zien dat we de generaties na ons niet mogen opzadelen met de gevolgen van de klimaat problematiek. Maar ook dat we niet met de hele wereld op onze nek hoeven en kunnen worstelen om klimaatproblemen op te lossen. We zijn slechts een postzegeltje, maar dat neemt onze verantwoordelijkheid niet weg. Het is geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. De klimaat problematiek en de energietransitie die nodig is, is niet simpel. Het is ongelooflijk complex. Maar de gevolgen als we geen actie nemen zouden zomaar erg vervelend kunnen zijn. En dat is het ons niet waard.

Met de nuchtere, optimistische instelling die Zeeuwen kenmerkt, kunnen we vooruitkomen. In waterstof, windenergie, slimme mobiliteit. Samen met hernieuwend vertrouwen, kansen pakken. Kansen om de samenleving ruimte te geven richting meer saamhorigheid en toekomstbestendigheid. 

Daar is wel een andere manier van denken voor nodig. Om dat te bereiken heeft de ChristenUnie drie uitgangspunten. Deze zijn te lezen in ons manifest welke u hiernaast kun downloaden.