De campagne is begonnen!

230107 Werkbezoek familie Geschiere.3.jpeg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
Door Webredactie Zeeland op 9 januari 2023 om 14:42

De campagne is begonnen!

Verkiezingen PS/WS 2023

Het jaar 2023 is nog maar net van start gegaan en de eerste campagneactiviteiten van onze lijsttrekkers, Lizo Koppejan voor Provinciale Staten en Heleen Hamelink voor de Waterschappen, zitten er alweer op. Beiden zijn van plan de komende tijd diverse werkbezoeken af te leggen. Van de eerste twee bezoeken een kort verslag. 

Vrijdag 6 januari jl. hadden Lizo en Heleen een boeiend gesprek bij Zeeuwind over de uitdagingen voor de energietransitie. Er is werk aan de winkel! Deze non-profit coöperatie is in Zeeland actief op het gebied van duurzame energie en verduurzaming. Gewerkt wordt aan de aanleg van windmolens, zonneparken en warmtenetten. Een sterk middel is ook het inzetten van energiecoaches om huizen en wijken verder te verduurzamen. Lizo en Heleen ontvingen veel informatie om in de provincie en het waterschap mee aan de slag te gaan!

230106 Werkbezoek LK en HH aan Zeeuwind

Een paar dagen later werd Lizo hartelijk ontvangen op het mooie bedrijf van Corrie en Gilles Geschiere in Meliskerke. Een gemengd bedrijf met vee, landbouw en een minicamping. Het was mooi om te zien dat innovatie, gezonde bedrijfsvoering en duurzaamheid hier een grote rol spelen. Er is uitgebreid gesproken over het mooie beroep en de uitdagingen, kansen en zorgen die er in deze branche zijn. Een Zeeuwse boer die werkt in en met de schepping en trots is op zijn werk. Hoe mooi kan Zeeland zijn!

Wat ook maar weer duidelijk maakt dat het voor de ChristenUnie heel belangrijk is om zich in te zetten voor perspectief voor de boeren!

230107 Werkbezoek familie Geschiere.1230107 Werkbezoek familie Geschiere.2230107 Werkbezoek familie Geschiere.4

Labels: , , , , , ,