Constructief, bijna jolig!

221115 Foto bij weblog PS 221111 Meten is weten.jpg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
Door Webredactie Zeeland op 15 november 2022 om 13:11

Constructief, bijna jolig!

Tijdens de Statenvergadering van 11 november jl. is de Najaarsnota van 2022 behandeld en de laatste begroting van het huidige college voor 2023. Met deze begroting zal het nieuwe college verder moeten werken. Wat ons opviel was dat bepaalde opgaven worden gefinancierd volgens het geïntensiveerde beleid, ook in 2023, maar op een aantal terreinen stappen we terug naar het minimum. Jan Henk heeft in de Algemene Beschouwingen onder andere om opheldering hiervoor gevraagd (zie bijlage). 

Prima om een beleidsarm overzicht te maken en keuzes aan het nieuwe college te laten maar het beeld van onze financiële situatie wordt daardoor wel geflatteerd. Op ons verzoek zullen GS een overzicht delen met 1,9 mln aan extra te verwachten uitgaven waarbij de extra verwachte bijdrage van voor OV van waarschijnlijk meerdere miljoenen er nog bovenop komt. Onze vragen zijn door GS beantwoord. Zoals bijvoorbeeld over onze leensituatie en de vraag over verduurzaming van woningen. De antwoorden zijn in de Algemene Beschouwingen toegevoegd.

Ook de vragen en moties van de andere partijen werden uitvoerig en constructief beantwoord en besproken. Omroep Zeeland wijdde er een nieuwsitem aan (Omroep Zeeland over PS 11 november jl.) De joligheid zat onder andere in de motie met als titel ‘hamsterhuren’. Voor gedeputeerde Van der Velde die het onderwerp wonen in zijn portefeuille heeft, was dit een nieuwe term! Maar het betrof een motie qua inhoud die wij als CU graag steunden: hiermee wordt opgeroepen om starters de kans te bieden de reeds betaalde huur voor een woning te zijner tijd deels in te kunnen brengen bij de aankoop van diezelfde woning. Deze motie werd aangenomen. Ook een andere motie met als onderwerp de komst van de wolf in Zeeland, of liever het weren van dit dier, hield de gemoederen bezig. Uiteindelijk werd deze motie – na wat aanpassingen – aangenomen met onder meer de steun van de CU. Kern is dat we als Provincie erop aandringen dat er een duidelijk landelijk beleid rondom de omgang met en de beschermingsstatus van de wolf wordt vastgelegd zodat e.e.a. beheersbaar blijft. Van de twee andere moties die zijn aangenomen hebben we de motie ‘Op de bres voor het MKB & maatschappelijke organisaties’ van het CDA mee-ingediend en de motie van de PvdA over inventarisatie van fair practice voor kunstenaars gesteund.

Uiteindelijk werden de Najaarsnota en de Begroting met ruime meerderheid aangenomen evenals vier van de vijftien moties en kon de voorzitter de vergadering rond 20.00u naar tevredenheid van de eenieder afsluiten!

Bijlagen

Labels: , ,