Statenvergadering over integriteit gedeputeerde de Bat

Portret Jan Henk.png
Door Jan Henk Verburg op 29 september 2020 om 20:18

Statenvergadering over integriteit gedeputeerde de Bat

Schijn van belangenverstrengeling

Op maandagavond 28 september was er een extra Statenvergadering waarin wij als leden van de Provinciale Staten van Zeeland spraken over de rol en positie van gedeputeerde Jo-Annes de Bat. Het ging hierbij om de vraag of de gedeputeerde integer heeft gehandeld rond de besluitvorming in het dossier Zanddijk. Belangenverstrengeling wordt hem verweten door advocaat de Jonge uit Goes en twee ondernemers uit Reimerswaal. Wij kregen vanavond de gelegenheid onze vragen te stellen over deze kwestie.

Veel vragen

Na een korte verklaring van Jo-Annes de Bat mocht ik voor de ChristenUnie het spits afbijten. Ik heb aangegeven dat in een zaak als deze zorgvuldigheid erg belangrijk is. Het is  daarom jammer dat er op zo’n korte termijn nieuwe informatie is gegeven: vlak na de opening van de vergadering werd nieuwe informatie (een gespreksverslag en kaartjes van het tracé) aan ons gestuurd om door te nemen. Ik vervolgde mijn betoog met een aantal vragen, zoals: Waarom heeft de Bat het aanbod vanuit bedrijven om bij te dragen niet doorgegeven? Waarom heeft GS niets gedaan met de melding dat de broer van De Bat belangen heeft? Wat zou de impact geweest zijn voor die broer De Bat bij tracé rood? Ook had ik een vraag aan de ondernemers: waarom hebben zij gedeputeerde van der Maas in deze zaak niet zelf benaderd? Wat is – na het gevoerde gesprek met de Overleggroep - nu nog hetgeen gedeputeerde De Bat wordt nagedragen?

de Bat 200928.png

Opheldering nodig

Verder gaf ik aan dat integriteit heel belangrijk is voor het vertrouwen in de politiek, niet voor niets leggen we de eed of belofte af. Er zijn ernstige beschuldigingen naar De Bat geuit en ons beeld is verre van compleet.. Wij hebben als ChristenUnie  gevraagd om de waarheid boven tafel te krijgen. Als er bewijs zou zijn van niet-integer gedrag dan moet dat gevolgen krijgen; als dat niet het geval is dan moet de gedeputeerde verder kunnen met een schoon blazoen, volkomen gerehabiliteerd.

Verschillende lezingen

Alle andere fracties hebben ook vragen gesteld en de gedeputeerden Van der Maas, De Bat en de Commissaris van de Koning Han Polman hebben uitgebreid toelichting gegeven. Het bleek dat de lezingen van de aanjagers van de kwestie ver af lag van die van Gedeputeerde Staten. Het heeft er alle schijn van dat de omwonenden alle middelen inzetten om maar hun belang – een rood tracé door de polder – te realiseren.

Conclusie

Degene die stelt moet bewijzen. En de beschuldigingen bleken uiterst mager; om te beginnen is er geen substantieel belang in het geding. Een strookje grond langs een toevoerweg van het waterschap wat je tegen een hoge prijs zou moeten verkopen is geen belang van betekenis. Gedeputeerde De Bat heeft met goede bedoelingen door informele gesprekken omwonenden de gelegenheid geboden om de integriteitskaart te trekken. Hij erkende zelf dat dit onhandig was. De terughoudende en soms zeer formeel-juridische wijze van communiceren over de kwestie heeft mede brandstof gegeven aan de verdenkingen. Alle partijen zijn tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is geweest van belangenverstrengeling en dat De Bat volledig van die beschuldiging kan worden vrijgepleit. Een onafhankelijk onderzoek zou in onze beleving geen helderheid kunnen scheppen in de verschillende lezingen van gevoerde gesprekken.

Leerpunten

Gedeputeerde De Bat gaf te kennen niet meer op deze manier in zijn eentje in gesprek te gaan over dossiers, ook niet bij bekenden. En bij volgende projecten zal er meer werk gemaakt worden van een analyse van wie er welke belangen hebben; daar is tot nu toe onvoldoende diepgaand naar gekeken. GS zal nog nader reflecteren over wat er anders zou moeten in het beleid en ook de integriteitscommissie zal daarin een rol spelen. Als ChristenUnie fractie zullen we het onderwerp nauwgezet blijven volgen vanwege het grote belang van het vertrouwen van de inwoners in de politiek.

 En nu snel door met een veiliger Zanddijk...