Werkgeverschap in Coronatijd

thuiswerken.jpg
Portret Adrie.png
Door Adrie Kodde op 6 november 2020 om 11:12

Werkgeverschap in Coronatijd

Covid-19 en de maatregelen die dat met zich mee brengen hebben ingrijpende gevolgen voor hoe ons leven er uitziet. Dat geldt ook voor hoe we ons werk doen en waar we dat doen. Voor de ChristenUnie fractie van Provinciale Staten van Zeeland is het belangrijk dat ook de provincie als werkgever haar rol hierin goed oppakt.

Om die reden hebben we artikel 44-vragen gesteld aan het college van GS om te informeren hoe, gezien de geldende Covid-19 maatregelen, omgegaan wordt met werknemers. Hoe de balans wordt gevonden tussen zo veel mogelijk thuis werken en onderlinge sociale contacten tussen werknemers van de provincie. En of er een plan is voor hoe we de positieve kanten die er zijn, zoals het meer thuiswerken en minder woon-werkverkeer, vast kunnen houden als we de Covid-19 maatregelen achter ons kunnen laten.

Met genoegen hebben we met de antwoorden van GS vast kunnen stellen dat er, niet alleen bij de provincie Zeeland maar ook in interprovinciaal verband, goed wordt nagedacht over deze onderwerpen en dat er goede plannen op papier zijn gezet. Nu de praktische uitvoering nog, en laten we hopen dat die voor wat betreft de plannen ná Covid-19 spoedig aan de orde is.