Tweedaagse Statenvergadering voor het reces

20200710 SV Lars.JPG
Portret Jan Henk.png Portret Lars.png
Door Jan Henk Verburg, Lars Jacobusse op 11 juli 2020 om 20:07

Tweedaagse Statenvergadering voor het reces

In twee dagen hebben we in een ruime Studio A58-hal een groot aantal
dossiers behandeld met veel heikele thema's. Onder andere het
compensatiepakket voor de kazerne, de aanpak van stikstof,
gebiedsvisie Veerse Meer en de Regionale EnergieStrategie (RES).

Jan Henk heeft met andere partijen gepleit voor meer zekerheden om de
compensatie te gaan realiseren, daarin is het college ons tegemoet gekomen.
20200710 Wind in de zeilen.jpg

Op het stikstofdossier heeft Lars aan de hand van een <verhaal>
over zijn opa de hartewens uitgesproken dat we toewerken naar een
wereld waarin economie en natuur weer echt samengaan.vlinder.jpg

Zijn amendement om in de brief met wensen en bedenkingen natuurinclusieve landbouw toe te voegen heeft het daarna ruimschoots gehaald.
Bij het Veerse Meer was onze inzet dat eventuele beperkte
uitbreidingen een verbetering zouden moeten betekenen voor de omgevingskwaliteit door landschappelijke inpassing. Dus geen
grootschalige parken, hoogbouw e.d. Maar een motie om dan maar alle pijplijnprojecten te heroverwegen ging ons te ver, dat zou
onbetrouwbaar bestuur betekenen.
De RES leverde een brede discussie op op kernenergie, biomassa, wind,
zon en aardgas. Hoewel de transitie naar hernieuwbare energie een
complexe opgave is, zijn we er als fractie van overtuigd dat we deze
beweging moeten inzetten omwille van het welzijn van toekomstige
generaties. Dat we daarbij oog moeten hebben voor het eerlijk verdelen
van de lasten bleek o.a. uit de signalen uit Tholen dat de grens daar
was bereikt, nu er ook plannen zijn voor plaatsing van Brabantse
windmolens.
Coronahulp aan ondernemers kwam ook aan de orde. Onze motie met een
hartstochtelijke oproep om daar in Zeeland intensief en planmatig werk
van te maken behaalde geen meerderheid, maar de gedeputeerde komt wel
met een brief waarin hij nieuwe maatregelen beschrijft. Een motie om
het schrappen van OV-diensten zoveel mogelijk tegen te gaan haalde het
wel.
Vanwege beperkte spreektijd hebben wij ons op de dossiers samenwerking
op cultureel en erfgoed en Vliegveld Midden-Zeeland (vervangen van
vliegtuig-, door helicopterbewegingen) niet uitgesproken. Beide
voorstellen hebben wij wel gesteund. Ook kon het plan voor de promotie
van wonen en werken in Zeeland onze goedkeuring wegdragen.
Vreemd aan de orde van de dag dienden we nog moties (mede) in om ons
voor te bereiden op de komst van de wolf, maar - en dat is belangrijker
- eindelijk te komen tot goed faunabeleid voor de vos.
De vergadering werd door FvD afgesloten met door een breed gedragen
motie voor de lobby van afschaffing van tunneltol te framen - mede
door ons indiend - als een motie van afkeuring. Blijkbaar vond deze
partij het nodig om zichzelf op deze flauwe manier af te zetten tegen
alle andere partijen. Bij de nazit met een maaltijd hebben wij hen ook
niet meer gezien. Jammer omdat alle Zeeuwse Statenleden op hun eigen
manier toch het goede voor Zeeland zoeken en je daarin toch graag op
de persoon respectvol samenwerkt.

Lars en Jan Henk