Zeeland moet met het Rijk niet te diep in zee

20200709 SV JH bijdrage Markaz.JPG
Portret Jan Henk.png
Door Jan Henk Verburg op 9 juli 2020 om 20:11

Zeeland moet met het Rijk niet te diep in zee

Vandaag sprak Jan Henk op de Statenvergadering in Studio A58 over het compensatiepakket Marinierskazerne. Lees hier zijn bijdrage namens ChristenUnie Zeeland:

We hebben het compensatiepakket en de stukken bestudeerd. Dat steun keihard nodig is blijkt opnieuw uit het rapport van Berenschot ‘afgelopen 4 jaar is Zeeland verder op achterstand gekomen’. Onze rol is nu om het pakket te toetsen aan de opdracht: voorzie in economische structuurversterking met minimaal de sociaal-economische impact van kazerne, op ruimhartige wijze.

Ik wil ingaan op 3 punten:

  1. Op de economische structuurversterking
  2. Op de samenhang van maatregelen onderling en met Zeeland
  3. Op het realiseren van de beloofde effecten, vooral daarover hebben we vragen

Ad 1. De impact van het pakket bedraagt investeringen van 650 mln en ruim 1.000 fte. Dat is een knap staaltje onderhandelen van onze adviseur. Bij structuurversterking gaat het om bronnen en verbindingen. De kazerne was een bron van banen en inwoners maar het nieuwe pakket is eigenlijk nog aantrekkelijker: nieuwe kennis, studenten en onderzoekers, inwoners, nieuwe spin-off in de vorm van bedrijfjes, nieuw kapitaal. Dit geeft de regio nieuwe kiemkracht en verkleint nadelen die we eerder hadden t.o.v. universiteitssteden..

Daarnaast wordt het vestigingsklimaat versterkt door beter onderwijs, versterking van de zorg en snellere verbindingen. Hierdoor komen andere steden met hun werkgelegenheid dichterbij te liggen. En Vlissingen profiteert goed mee.

Ad 2. Dan de aansluiting bij Zeeland en onderlinge samenhang. Zeeland is een Delta. Al heel lang wordt gesproken over een proeftuinfunctie en kennis en onderwijs op deltatechnologie. Energie, water en voedsel zijn geloofwaardige thema’s om als Zeeland in te willen excelleren. Nu eindelijk lijkt er een doorbraak. Door onze beperkte schaal lijkt het ook een uitstekend idee om de hele onderwijskolom hierin te betrekken. We moesten wel even wennen aan de Law Delta maar Zeeland biedt natuurlijk volop ruimte om zo’n gevangenis, rechtbank en kenniscentrum te huisvesten. De locatie van nieuw onderwijs en werkgelegenheid profiteert van betere mobiliteit, snellere verbindingen en een versterkte zorginfrastructuur dus ook die samenhang is zeker aanwezig.

Steekt ChristenUnie dan alleen de loftrompet? Nee, daarvoor is het echt te vroeg. Dan komen we bij..

Ad 3. Realiseren van de beloofde effecten. Eigenlijk is het pakket een startpunt, een marsroute voor een langjarig partnerschap tussen Rijk en Zeeland, we moeten dit lonkende perspectief gaan realiseren in een economisch onzekere periode. Het is positief dat een ervaren topfunctionaris als uitvoeringsregisseur wordt ingezet in dit traject en halfjaarlijks rapporteert. Wat  ons betreft een zwaargewicht met kennis van economie, vergelijkbaar met Wientjes.

Op een aantal dossiers zien we dat er een beginnetje wordt gemaakt: onderzoek naar verduurzaming van de industrie, een waterstof pilot plant, de eerste stappen bij de  Sluiskilbrug voor het spoor Gent-Terneuzen.. En veel plannen zullen pas over een aantal jaren gaan renderen. Op andere dossiers is nog veel onduidelijkheid: hoe ziet zo’n zorgcentrum eruit? Welk deel van de huisartsenopleiding landt daadwerkelijk in Zeeland? Wat gaat slimme mobiliteit in het stationsgebied van Vlissingen betekenen? Hoe hoog zal de bezetting van de EBI zijn? Gaat Law Delta nieuwe inwoners opleveren of vooral meer forenzen?

Ik vond een mooi gezegde voor onze insteek: De ChristenUnie fractie wil met het Rijk niet te diep in zee gaan. Vertrouwen is mooi maar controle is hier beter. Daarom dienen we mede een motie in om te zorgen voor controle en borging van de voorgestelde effecten. Wij willen zien dat er een dashboard komt met de geplande effecten in studenten, banen en investeringen waarop stevig wordt gestuurd. Waarbij zo nodig andere thema’s worden betrokken. Op die manier werken we net zolang door tot de beloofde ruimhartige compensatie is gerealiseerd.

Dan nog enkele vragen n.a.v. de stukken:

  1. Law Delta omvat een Kenniscentrum waarbij data analyse cruciaal is; is GS het met ons eens dat dit kansen biedt voor de Zeeuwse DataAlliantie? Zou gedeputeerde Pijpelink hen daarbij willen betrekken?
  2. Delta kenniscentrum wordt mogelijk versterkt door scheepsbouwer Damen. Kan GS kort schetsen wat dat zou betekenen?
  3. Door Evides los te maken uit PZEM kan het dividend een extra inkomstenbron voor onze regio  vormen maar ik las dat het deels al is bestemd voor onze bijdrage aan het kenniscentrum, om welke jaarlijks bedrag gaat het dan?
  4. We hebben het al eerder aangekaart: Het behoud van de industrie rond de havens is super belangrijk voor onze regio, voor elektrificatie is een 380kV nodig in Zeeuws-Vlaanderen. De kabel van IJmuiden-ver moet dan wel naar Zeeland. Wat zijn onze kansen? Hoe behartigen we ons belang?

Ik wil positief en met hoop afsluiten: we zien ontwikkeling: Van Randstad denken via losse regiodeals naar partnerschap tussen Rijk en regio; dat is positief voor de groei van vertrouwen. Wanneer verwacht GS regio inclusief beleid, waarbij er middels de afspraken echte solidariteit is tussen stad en ommeland? ChristenUnie hoopt en verwacht dat partijen hier aanwezig ook díe lobby zullen voeren naar hun Tweede Kamer fracties. Als ChristenUnie dienen we vanuit deze wens in elk geval de motie voor een tolvrije WST mede in.