Het belang, onze wens en onze oproep; Jan Henk over de overdracht aandelen PZEM in Evides

Jan Henk, bijdrage 20191213 .JPG
Jan Henk .jpg
Door Jan Henk Verburg op 13 december 2019 om 09:15

Het belang, onze wens en onze oproep; Jan Henk over de overdracht aandelen PZEM in Evides

De overdracht van aandelen PZEM in Evides. We gaan er niet over maar zijn er wel van! Staat onze Provincie Zeeland straks met lege handen of kunnen we fors extra investeren in de samenleving? Dat en niets minder is wat er op het spel staat! 

Als ChristenUnie hebben we daarom drie punten met betrekking tot Evides: 

  1. het grote belang
  2. onze wens
  3. onze oproep aan andere partijen

Het belang
We hebben tijdens de commissie uitgebreid gediscussieerd over PZEM en haar aandeel in Evides. En terecht! Het gaat om een belangrijke basisvoorziening (drinkwater) en veel geld. Een dividend van zo'n 20 miljoen per jaar. Dat betekent bij het huidige investeringsniveau meer dan een verdubbeling van de financiële ruimte! 

Evides; de Zeeuwse investeringsverdubbelaar. De Zanddijk, de Deltaweg, het spoort Gent-Terneuzen, klimaatmaatregelen.. denk je eens in.. Hierbij moeten we dus tot het gaatje gaan. Ik verbaas mij dan ook over het gemak waarmee sommige partijen akkoord leken te gaan met een voorstel waarbij duidelijk is dat de belangen van PZEM zijn gediend maar waarbij dat maar zeer de vraag is voor ons als aandeelhouder. Certificering van aandelen is een route die lang kan gaan duren en als het mis gaat met PZEM is de kans groot dat Evides in vreemde handen zal vallen. Dan staan we als provincie met lege handen!

Onze wens
Certificering van de aandelen (scenario zeven) moeten we zeker verder verkennen maar niet zonder optie drie (direct omhangen van Evides) nadrukkelijk in beeld te houden. Deze optie wordt in onze beleving te gemakkelijk van tafel geveegd. Is er sprake van niet mogen of kunnen òf van niet willen?  Dat het niet kan is voor ons niet aangetoond. In de genoemde wensen en bedenkingen staat een aantal prima aanbevelingen om optie drie op de kaart te houden. En de SGP heeft in hun amendement een planning toegevoegd. En een concrete werkwijze voor een onafhankelijke tweejaarlijks toets of we kunnen omhangen om niet. Een bedrag van 350 miljoen willen wij niet laten lopen zonder sluitend bewijs dat het niet kan. Dat amendement dient ChristenUnie dan ook met volle overtuiging mede in.

Onze oproep
Wat betreft het omhangen van Evides moet de RvC alle belangen dienen. Die van het bedrijf maar ook die van personeel, leveranciers en aandeelhouders. Aan ons als politici de taak om heel duidelijk onze belangen als aandeelhouder te dienen. Als volksvertegenwoordiger ligt daar onze primaire verantwoordelijkheid naar onze inwoners. Ik roep de andere partijen op om daarop in te zetten en het amendement geeft daarin goed richting. Als de situatie zich voordoet dat het omhangen van Evides mogelijk is dan is de kans dat het ook gebeurt het grootst als we eendrachtig en goed onderbouwd daar naartoe werken. 

Deel dit bericht