Terugblik op 2019: Moties & Amendementen

portliner.png
Jan Henk .jpg
Door Jan Henk Verburg op 20 december 2019 om 13:59

Terugblik op 2019: Moties & Amendementen

Tijdens de Statenvergaderingen in het afgelopen jaar zijn er heel wat moties en amendementen ingediend. Graag delen we met u enkele van de moties en amendementen die wij hebben gesteund, mede hebben ingediend of zelf hebben geïnitieerd. 

De motie Tolvrije Westerscheldetunnelwaarin we GS opriepen om gesprekken te starten met de regering om tegemoet te komen aan de uitdrukkelijke wens van de Zeeuwse burgers om de tunnel tolvrij te maken hebben wij gesteund. Ook steunden wij de motie Zeeuwse Spaarpaal, die oproept tot onderzoek om een snelheidsmeter te plaatsen waarmee automobilisten die niet te hard rijden geld kunnen sparen voor een maatschappelijk project. Ook de motie Aanplant en bescherming bomen kreeg onze support. Deze ging over onderzoek naar locaties waar extra bomen geplant kunnen worden. De motie Onderwijs die opriep om als met de taskforce Werkgelegenheid ook lerarentekort aan te pakken kreeg ook onze goedkeuring. 

De Motie Zonnepanelen hebben wij mede ingediend om samen met gemeenten te werken aan aangescherpte wet- en regelgeving m.b.t. de locaties voor zonnepanelen. Het amendement Implementatie werkwijze uitvoering Brzo-taken hebben wij mede ingediend om het besluit t.a.v. de frictiekosten aan te scherpen. Ook het amendement over Overdracht aandelen PZEM NV in Evides hebben wij mede ingediend. Hiermee blijft een mogelijke overdracht-om-niet van het waterbedrijf nadrukkelijk in beeld. 

Motie Accu-wisselstations scheepvaart. Deze ChristenUnie motie, mede namens de PvdA, GL, D66 en het CDA leidde ertoe dat GS onderzoek doet naar geschikte locaties voor een accu-wisselstation waar elektrisch aangedreven schapen hun stroomvoorraad snel aan kunnen vullen. Een eerdere ChristenUnie motie over gebruik van de Constructieve Zonneladder hebben wij teruggetrokken na een toezegging van de gedeputeerde dat dit onderwerp reeds was geregeld in de Regionale Energie Strategie.

Deel dit bericht