Nieuws

 1. Water.jpg
  Portret Lars.png
  Door Lars Jacobusse op 26 juli 2021 om 13:43

  Zomerse Statenvergadering over OV, Zeeland en water

  Het is al zomer en dat betekent dat de laatste Statenvergadering van dit jaar (23 juli) heeft plaatsgevonden.

  Lees meer over "Zomerse Statenvergadering over OV, Zeeland en water"
 2. 20210610 SV3.png
  Portret Adrie.png CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
  Door Adrie Kodde, Webredactie Zeeland op 14 juni 2021 om 13:42

  Statenvergadering 10 en 11 juni 2021, Jaarstukken en Voorjaarsnota

  Een lange sessie, die ook nog af en toe werd verstoord door haperende verbindingen. Dat typeert de -hopelijk laatste - digitale vergadering van de Provinciale Staten van Zeeland. Er is veel besproken in deze vergadering, die op donderdagavond en vrijdag plaatsvond. Meer dan twintig moties en amendementen werden ter tafel gebracht bij de drie bespreekstukken die geagendeerd waren:  De Jaarstukken en Voorjaarsnota, de Onderzoeksfunctie Zeeland en als laatste de ontwikkeling van de Zeeuwse Marketing Organisatie.

  Lees meer over "Statenvergadering 10 en 11 juni 2021, Jaarstukken en Voorjaarsnota"
 3. KOEIENDANS1.jpg
  Portret Jan Henk.png
  Door Jan Henk Verburg op 10 juni 2021 om 22:04

  Koeiendans en coronaherstel?

  In de Algemene beschouwingen van de Provinciale Staten van Zeeland werden donderdagavond de plannen die het College van Gedeputeerde Staten in de Voorjaarsnota 2021 heeft gepresenteerd voor het komende jaar besproken. Hieronder leest u de bijdrage -met de ingediende motie en het amendement- die Jan Henk Verburg namens de fractie van ChristenUnie Zeeland heeft gepresenteerd:

   Koeiendans en coronaherstel?

  Lees meer over "Koeiendans en coronaherstel?"
 4. Zeeland strand.jpeg
  Portret Jan Henk.png
  Door Jan Henk Verburg op 23 april 2021 om 14:33

  Wat voor Zeeland willen wij in de toekomst?

  Op 23 april 2021 hebben Provinciale Staten een belangrijke stap gezet voor de voorbereidingen van de Omgevingswet. Die Omgevingswet combineert alle mogelijke regels voor de inrichting van ons landschap. Het gaat om thema’s als biodiversiteit, bebouwing, de energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid. Op het onderwerp wonen spelen belangrijke issues zoals het voldoende bijbouwen van starters- en levensloopbestendige woningen - ook in de dorpen - en de huisvesting van arbeidsmigranten.

  Lees meer over "Wat voor Zeeland willen wij in de toekomst?"
 5. Landbouw.jpg
  Portret Jan Henk.png
  Door Jan Henk Verburg op 18 november 2020 om 10:54

  Terugblik op een vruchtbare vergadering

  Afgelopen donderdagavond en vrijdag waren de afsluiting van een drukke tijd voor Jan Henk en Lars: het was tijd voor de Algemene Beschouwingen van Provinciale Staten. De Begroting 2021 en Najaarsnota 2020 waren zorgvuldig doorgespit en hieruit waren een viertal moties/amendementen uit voortgevloeid. Deze heeft Jan Henk op de digitale vergadering ingediend, waarna de gedeputeerden hierop in de eerste termijn hun reactie konden geven.

  Lees meer over "Terugblik op een vruchtbare vergadering"
 6. Bloei.jpg
  Portret Jan Henk.png
  Door Jan Henk Verburg op 12 november 2020 om 20:41

  Algemene Beschouwingen op de online Statenvergadering

  In de Algemene beschouwingen van de Provinciale Staten van Zeeland werden donderdagavond de plannen die het College van Gedeputeerde Staten in de Najaarsnota 2020 heeft gepresenteerd voor het komende jaar besproken. Hieronder leest u de bijdrage -met de ingediende moties en het amendement- die Jan Henk Verburg namens de fractie van ChristenUnie Zeeland heeft gepresenteerd, een boodschap over 'zorg voor elkaar', 'geen groei maar bloei' en 'rentmeesterschap'.

  Lees meer over "Algemene Beschouwingen op de online Statenvergadering"
 7. Plaatje Slimme Mobiliteit.png
  Portret Adrie.png Portret Lars.png
  Door Adrie Kodde, Lars Jacobusse op 11 november 2020 om 16:31

  Heel Zeeland mobiel: Handreiking bij de Ontwikkelagenda Slimme Mobiliteit

  In september heeft ChristenUnie Zeeland een handreiking over Slimme Mobiliteit aangeboden aan de Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zeeland. Mobiliteit is in onze ontwikkelende samenleving steeds belangrijker geworden, het geeft een gevoel van vrijheid. Zeeland heeft specifieke uitdagingen op het gebied van mobiliteit doordat het een dunbevolkte, weids uitgestrekte provincie is. Daarom is een omslag van conventioneel openbaar vervoer naar Slimme Mobiliteit gewenst. De centrale vraag hierbij is: hoe kunnen we mobiliteit zó organiseren dat het leefbaar en betaalbaar blijft? ChristenUnie Zeeland pleit voor het maken van heldere keuzes door de provincie. De handreiking kan helpen om doelen helder en zo concreet mogelijk te definiëren en meetbaar te maken.

  Lees meer over "Heel Zeeland mobiel: Handreiking bij de Ontwikkelagenda Slimme Mobiliteit"
 8. 201106 PS.jpg
  Portret Adrie.png
  Door Adrie Kodde op 9 november 2020 om 05:31

  De Statenvergadering van 6 november

  Afgelopen vrijdag vergaderden de Statenleden en Gedeputeerden van provincie Zeeland weer in de Statenzaal. Hieronder vindt u een aantal belangrijke zaken die op deze vergadering aan de orde kwamen en in het kort de motivatie voor onze keuze bij het dossier Zanddijk Molendijk.

  Lees meer over "De Statenvergadering van 6 november"
 9. thuiswerken.jpg
  Portret Adrie.png
  Door Adrie Kodde op 6 november 2020 om 11:12

  Werkgeverschap in Coronatijd

  Covid-19 en de maatregelen die dat met zich mee brengen hebben ingrijpende gevolgen voor hoe ons leven er uitziet. Dat geldt ook voor hoe we ons werk doen en waar we dat doen. Voor de ChristenUnie fractie van Provinciale Staten van Zeeland is het belangrijk dat ook de provincie als werkgever haar rol hierin goed oppakt.

  Lees meer over "Werkgeverschap in Coronatijd"
 10. Portret Jan Henk.png
  Door Jan Henk Verburg op 29 september 2020 om 20:18

  Statenvergadering over integriteit gedeputeerde de Bat

  Schijn van belangenverstrengeling

  Op maandagavond 28 september was er een extra Statenvergadering waarin wij als leden van de Provinciale Staten van Zeeland spraken over de rol en positie van gedeputeerde Jo-Annes de Bat. Het ging hierbij om de vraag of de gedeputeerde integer heeft gehandeld rond de besluitvorming in het dossier Zanddijk. Belangenverstrengeling wordt hem verweten door advocaat de Jonge uit Goes en twee ondernemers uit Reimerswaal. Wij kregen vanavond de gelegenheid onze vragen te stellen over deze kwestie.

  Lees meer over "Statenvergadering over integriteit gedeputeerde de Bat"

Op werkbezoek: goeie schoenen!

De bus van Middelburg naar Terneuzen .pngwoensdag 04 september 2019 11:39 Onlangs heeft u al kunnen lezen over het werkbezoek dat Statenlid Lars Jacobusse en ik deze zomer brachten aan het Land van Saeftinghe. Niet alleen de rondleiding die we daar kregen was een mooie ... lees verder

Een unieke ervaring rijker: werkbezoek aan het Verdronken Land van Saeftinghe

LvS .jpegmaandag 26 augustus 2019 10:08 Onlangs bezochten Adrie Kodde en Lars Jacobusse het Verdronken Land van Saef-tinghe. Ze maakten kennis met een aantal vrijwillige gidsen en met de uitdagingen waar het gebied voor staat. lees verder

Zoet water maken met Zeeuwse zonnepanelen: het kan!

Zonnepanelen .jpgdinsdag 06 augustus 2019 17:27 Zoet water is van levensbelang voor iedereen. De Zeeuwse zoetwatervoorziening staat steeds meer onder druk, terwijl boeren met steeds ingewikkelder uitdagingen te kampen hebben. De ChristenUnie vindt het tijd voor creatieve maatregelen en stelt daarover vragen aan het provinciebestuur. lees verder

'Een veld vol wonderboompjes tussen de Zeeuwse aardappels'

Veld Rusthoeve .jpgmaandag 22 juli 2019 09:32 Afgelopen week waren we als ChristenUniefractie te gast bij Proefboerderij Rusthoeve. Een onopvallende schuur met een hyperintelligente robot in ontwikkeling. De meest wonderlijke groeisels, ... lees verder

Terugblik Statenvergadering: Maak verschil

Jan Henk.pngmaandag 08 juli 2019 19:25 Maak verschil Afgelopen vrijdag 5 juli hadden we de laatste Statenvergadering. Belangrijk agendapunt was het Statenakkoord ‘Maak verschil’. Deze stond bol van de thema’s die door Zeeuwse ... lees verder