Nieuws

 1. koepaard1.jpg
  Portret Adrie.png
  Door Adrie Kodde op 12 november 2021 om 16:37

  Van koeien en (stok)paarden...

  Op donderdagavond 11 en vrjidag 12 november was er een uitgebreide vergadering van Provinciale Staten.

  Van koeien en (stok)paarden..?

  Door de fractie van de ChristenUnie was dit keer weer veel werk gedaan ter voorbereiding op deze vergadering. Het ging dan ook over een aantal belangrijke zaken: de begroting voor 2022, de omgevingsvisie en ook werd gesproken over de uitsluiting voor niet-corona-gevaccineerden.

  Lees meer over "Van koeien en (stok)paarden..."
 2. Koe horens1.jpg
  Portret Jan Henk.png
  Door Jan Henk Verburg op 11 november 2021 om 22:00

  De koe bij de horens...

  Donderdagavond 11 november waren de Algemene Politieke Beschouwingen van Provinciale Staten Zeeland. Lees hieronder de bijdrage van Jan Henk Verburg namens ChristenUnie Zeeland.

  Lees meer over "De koe bij de horens..."
 3. Foto Grinwis 20211011.jpeg
  Portret Jan Henk.png
  Door Jan Henk Verburg op 13 oktober 2021 om 20:48

  Tweede Kamerlid Pieter Grinwis op bezoek in Zeeland

  Op 11 oktober bracht Tweede Kamerlid Pieter Grinwis, onze contactpersoon in Den Haag, een bezoek aan Zeeland. 's Ochtends waren we te gast bij de kerncentrale in Borssele. Daar vertelde men ons van hun ambitie voor twee nieuwe kerncentrales. Deze zouden - met maar een klein beslag op de ruimte - veel CO2-vrije energie kunnen leveren. Maar dat kan overigens alleen lukken als de overheid zich daar sterk voor maakt.

  's Middags gingen we langs bij Dow Terneuzen. 

  Lees meer over "Tweede Kamerlid Pieter Grinwis op bezoek in Zeeland"
 4. 210914 slikken4a.jpg
  Portret Lars.png
  Door Lars Jacobusse op 20 september 2021 om 11:21

  Op bezoek bij The Big 7 van Tholen

  Afgelopen dinsdag (14 september) was de fractie van ChristenUnie Zeeland te gast op het eiland Tholen en bij de ChristenUnie Tholen. Ons bezoek aan dit eiland begon met een mini-safari door de Slikken van de Heen. Dit gebied is ontstaan door geleidelijke bosontwikkeling op buitendijkse slikken langs het Krammer-Volkerak, sinds in 1987 de Philipsdam werd voltooid.  

  Het gebied is sindsdien verzoet en verland; een soort nieuw ontstane wildernis. We werden in het gebied rondgeleid door Chiel Jacobusse, ecoloog van Stichting Het Zeeuwse Landschap (de organisatie die het gebied beheert) en als geen ander bekend met de natuur in Zeeland. 

  Lees meer over "Op bezoek bij The Big 7 van Tholen"
 5. Kapellebru.png
  Portret Adrie.png
  Door Adrie Kodde op 3 september 2021 om 16:05

  “MORHE BEHINNE”

  Dat was de conclusie van het werkbezoek dat statenlid Lars Jacobusse en commissielid Adrie Kodde overhielden aan hun werkbezoek aan Kapellebrug op 31 augustus: morgen beginnen.
  Lees meer over "“MORHE BEHINNE”"
 6. Water.jpg
  Portret Lars.png
  Door Lars Jacobusse op 26 juli 2021 om 13:43

  Zomerse Statenvergadering over OV, Zeeland en water

  Het is al zomer en dat betekent dat de laatste Statenvergadering van dit jaar (23 juli) heeft plaatsgevonden.

  Lees meer over "Zomerse Statenvergadering over OV, Zeeland en water"
 7. 20210610 SV3.png
  Portret Adrie.png CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
  Door Adrie Kodde, Webredactie Zeeland op 14 juni 2021 om 13:42

  Statenvergadering 10 en 11 juni 2021, Jaarstukken en Voorjaarsnota

  Een lange sessie, die ook nog af en toe werd verstoord door haperende verbindingen. Dat typeert de -hopelijk laatste - digitale vergadering van de Provinciale Staten van Zeeland. Er is veel besproken in deze vergadering, die op donderdagavond en vrijdag plaatsvond. Meer dan twintig moties en amendementen werden ter tafel gebracht bij de drie bespreekstukken die geagendeerd waren:  De Jaarstukken en Voorjaarsnota, de Onderzoeksfunctie Zeeland en als laatste de ontwikkeling van de Zeeuwse Marketing Organisatie.

  Lees meer over "Statenvergadering 10 en 11 juni 2021, Jaarstukken en Voorjaarsnota"
 8. KOEIENDANS1.jpg
  Portret Jan Henk.png
  Door Jan Henk Verburg op 10 juni 2021 om 22:04

  Koeiendans en coronaherstel?

  In de Algemene beschouwingen van de Provinciale Staten van Zeeland werden donderdagavond de plannen die het College van Gedeputeerde Staten in de Voorjaarsnota 2021 heeft gepresenteerd voor het komende jaar besproken. Hieronder leest u de bijdrage -met de ingediende motie en het amendement- die Jan Henk Verburg namens de fractie van ChristenUnie Zeeland heeft gepresenteerd:

   Koeiendans en coronaherstel?

  Lees meer over "Koeiendans en coronaherstel?"
 9. Zeeland strand.jpeg
  Portret Jan Henk.png
  Door Jan Henk Verburg op 23 april 2021 om 14:33

  Wat voor Zeeland willen wij in de toekomst?

  Op 23 april 2021 hebben Provinciale Staten een belangrijke stap gezet voor de voorbereidingen van de Omgevingswet. Die Omgevingswet combineert alle mogelijke regels voor de inrichting van ons landschap. Het gaat om thema’s als biodiversiteit, bebouwing, de energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid. Op het onderwerp wonen spelen belangrijke issues zoals het voldoende bijbouwen van starters- en levensloopbestendige woningen - ook in de dorpen - en de huisvesting van arbeidsmigranten.

  Lees meer over "Wat voor Zeeland willen wij in de toekomst?"
 10. Landbouw.jpg
  Portret Jan Henk.png
  Door Jan Henk Verburg op 18 november 2020 om 10:54

  Terugblik op een vruchtbare vergadering

  Afgelopen donderdagavond en vrijdag waren de afsluiting van een drukke tijd voor Jan Henk en Lars: het was tijd voor de Algemene Beschouwingen van Provinciale Staten. De Begroting 2021 en Najaarsnota 2020 waren zorgvuldig doorgespit en hieruit waren een viertal moties/amendementen uit voortgevloeid. Deze heeft Jan Henk op de digitale vergadering ingediend, waarna de gedeputeerden hierop in de eerste termijn hun reactie konden geven.

  Lees meer over "Terugblik op een vruchtbare vergadering"

Op werkbezoek: goeie schoenen!

De bus van Middelburg naar Terneuzen .png04-09-2019 11:39 04-09-2019 11:39 Onlangs heeft u al kunnen lezen over het werkbezoek dat Statenlid Lars Jacobusse en ik deze zomer brachten aan het Land van Saeftinghe. Niet alleen de rondleiding die we daar kregen was een mooie ... lees verder

Een unieke ervaring rijker: werkbezoek aan het Verdronken Land van Saeftinghe

LvS .jpeg26-08-2019 10:08 26-08-2019 10:08 Onlangs bezochten Adrie Kodde en Lars Jacobusse het Verdronken Land van Saef-tinghe. Ze maakten kennis met een aantal vrijwillige gidsen en met de uitdagingen waar het gebied voor staat. lees verder

Zoet water maken met Zeeuwse zonnepanelen: het kan!

Zonnepanelen .jpg06-08-2019 17:27 06-08-2019 17:27 Zoet water is van levensbelang voor iedereen. De Zeeuwse zoetwatervoorziening staat steeds meer onder druk, terwijl boeren met steeds ingewikkelder uitdagingen te kampen hebben. De ChristenUnie vindt het tijd voor creatieve maatregelen en stelt daarover vragen aan het provinciebestuur. lees verder

'Een veld vol wonderboompjes tussen de Zeeuwse aardappels'

Veld Rusthoeve .jpg22-07-2019 09:32 22-07-2019 09:32 Afgelopen week waren we als ChristenUniefractie te gast bij Proefboerderij Rusthoeve. Een onopvallende schuur met een hyperintelligente robot in ontwikkeling. De meest wonderlijke groeisels, ... lees verder

Terugblik Statenvergadering: Maak verschil

Jan Henk.png08-07-2019 19:25 08-07-2019 19:25 Maak verschil Afgelopen vrijdag 5 juli hadden we de laatste Statenvergadering. Belangrijk agendapunt was het Statenakkoord ‘Maak verschil’. Deze stond bol van de thema’s die door Zeeuwse ... lees verder