Nieuws

 1. Hedwigepolder.jpg
  Portret Lars.png
  Door Lars Jacobusse op 16 februari 2022 om 10:26

  Wat wil de ChristenUnie met de Hedwigepolder en PFAS?

  Als Zeeuwen maken we ons zorgen om de PFAS vervuiling in de Westerschelde. Er is nog een ander gevoelig onderwerp, dat hier nauw mee samenhangt: de ontpoldering van de Hedwigepolder. Hoe daarmee om te gaan, nu eens te meer duidelijk is geworden dat er straks water de polder instroomt; water dat allesbehalve brandschoon zal zijn? Als ChristenUnie merken we dat het onderwerp breed leeft; een aantal betrokken Zeeuwen stelde ons ook concreet de vraag hoe we ertegenaan kijken. Daarom dit blog, waarin we een en ander nader toelichten.

  Lees meer over "Wat wil de ChristenUnie met de Hedwigepolder en PFAS?"
 2. Wonen.jpg
  Portret Jan Henk.png
  Door Jan Henk Verburg op 16 februari 2022 om 10:08

  PS vergadering over wonen in Zeeland en meer.

  Betaalbaar wonen is een recht

  Op de Statenvergadering van 11 februari stond er slechts één onderwerp op de agenda: de bespreking van het Rekenkamerrapport over het woonbeleid. PS vragen GS om de aanbevelingen over te nemen en op die manier de stimulerende regierol vanuit de provincie te versterken. We hebben het amendement vanuit de coalitiepartijen, waarin er meer concrete kaders worden gesteld om die rol goed in te vullen, gesteund. Verder hebben we gevraagd om elk kwartaal een terugkoppeling op het proces en jaarlijks op de concrete resultaten. We hebben daarbij meegegeven dat graag te zien in de vorm van een dashboard met concrete data over doelgroepen als arbeidsmigranten, starters en statushouders. De gedeputeerde neemt deze suggestie mee. Op Omroep Zeeland mochten we ons verzoek herhalen: Hugo de Jonge komt over gebrek aan woningen in Zeeland praten - Omroep Zeeland

  Lees meer over "PS vergadering over wonen in Zeeland en meer."
 3. Westerschelde.jpg
  Portret Lars.png
  Door Lars Jacobusse op 17 januari 2022 om 10:40

  ChristenUnie niet gerust op PFAS in en bij Schelde

  De grond rond de 3M fabriek in Antwerpse havengebied is ernstig vervuild met PFAS. Precies op deze plek vindt een groot infraproject plaats waarbij flink met die grond gegraven en ‘geschoven’ moet worden: het project Oosterweelverbinding.
  Afgelopen vrijdag werden de Staten van Zeeland geïnformeerd over de Belgische ontwikkelingen op dit onderwerp. Het idee is nu (onder andere) dat een minder ernstig vervuild deel van de grond op de bodem van de Schelde gestort wordt. De Staten zijn niet bepaald gerust op deze ontwikkeling. De ChristenUnie heeft vragen waarop nog geen bevredigend antwoord bekend is. Adrie Kodde en Lars Jacobusse stelden namens de ChristenUnie de volgende vragen:
  Lees meer over "ChristenUnie niet gerust op PFAS in en bij Schelde"
 4. vacature.jpg
  CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
  Door Webredactie Zeeland op 14 januari 2022 om 11:55

  ChristenUnie Zeeland zoekt Fractiemedewerker (m/v)

  De Statenfractie van de ChristenUnie Zeeland zoekt een enthousiaste fractiemedewerker die ons team komt versterken! Ben jij een regelaar en op zoek naar een leuke afwisselende baan? Reageer dan snel! Het gaat om een parttime/freelancefunctie van gemiddeld 8 tot 12 uur per week. Hierin is sprake van flexibiliteit, waarbij de werkplek de fractiekamer in het provinciehuis in Middelburg of thuis kan zijn.

  Lees meer over "ChristenUnie Zeeland zoekt Fractiemedewerker (m/v)"
 5. Woongoed.jpg
  Portret Jan Henk.png
  Door Jan Henk Verburg op 3 december 2021 om 11:18

  Werkbezoek Woongoed

  Woongoed 

  Op 30 november waren Lars Jacobusse, Adrie Kodde en ondergetekende te gast bij de directeur–bestuurder van Woongoed, de heer Erik de Ceuster. De Zeeuwse woningcorporatie verhuurt 6.000 woningen aan vooral inwoners met een smalle beurs. Hij deelde ons zijn visie en vertelde ons over de verhuur, nieuwbouw, verkoop en verduurzaming van woningen door zijn organisatie. En over de inperking van hun mogelijkheden en investeringsruimte door steeds verdere regulering, bevriezing van de huurprijzen, introductie van de verhuurdersheffing en fiscale maatregelen. 

  Lees meer over "Werkbezoek Woongoed"
 6. koepaard1.jpg
  Portret Adrie.png
  Door Adrie Kodde op 12 november 2021 om 16:37

  Van koeien en (stok)paarden...

  Op donderdagavond 11 en vrjidag 12 november was er een uitgebreide vergadering van Provinciale Staten.

  Van koeien en (stok)paarden..?

  Door de fractie van de ChristenUnie was dit keer weer veel werk gedaan ter voorbereiding op deze vergadering. Het ging dan ook over een aantal belangrijke zaken: de begroting voor 2022, de omgevingsvisie en ook werd gesproken over de uitsluiting voor niet-corona-gevaccineerden.

  Lees meer over "Van koeien en (stok)paarden..."
 7. Koe horens1.jpg
  Portret Jan Henk.png
  Door Jan Henk Verburg op 11 november 2021 om 22:00

  De koe bij de horens...

  Donderdagavond 11 november waren de Algemene Politieke Beschouwingen van Provinciale Staten Zeeland. Lees hieronder de bijdrage van Jan Henk Verburg namens ChristenUnie Zeeland.

  Lees meer over "De koe bij de horens..."
 8. Foto Grinwis 20211011.jpeg
  Portret Jan Henk.png
  Door Jan Henk Verburg op 13 oktober 2021 om 20:48

  Tweede Kamerlid Pieter Grinwis op bezoek in Zeeland

  Op 11 oktober bracht Tweede Kamerlid Pieter Grinwis, onze contactpersoon in Den Haag, een bezoek aan Zeeland. 's Ochtends waren we te gast bij de kerncentrale in Borssele. Daar vertelde men ons van hun ambitie voor twee nieuwe kerncentrales. Deze zouden - met maar een klein beslag op de ruimte - veel CO2-vrije energie kunnen leveren. Maar dat kan overigens alleen lukken als de overheid zich daar sterk voor maakt.

  's Middags gingen we langs bij Dow Terneuzen. 

  Lees meer over "Tweede Kamerlid Pieter Grinwis op bezoek in Zeeland"
 9. 210914 slikken4a.jpg
  Portret Lars.png
  Door Lars Jacobusse op 20 september 2021 om 11:21

  Op bezoek bij The Big 7 van Tholen

  Afgelopen dinsdag (14 september) was de fractie van ChristenUnie Zeeland te gast op het eiland Tholen en bij de ChristenUnie Tholen. Ons bezoek aan dit eiland begon met een mini-safari door de Slikken van de Heen. Dit gebied is ontstaan door geleidelijke bosontwikkeling op buitendijkse slikken langs het Krammer-Volkerak, sinds in 1987 de Philipsdam werd voltooid.  

  Het gebied is sindsdien verzoet en verland; een soort nieuw ontstane wildernis. We werden in het gebied rondgeleid door Chiel Jacobusse, ecoloog van Stichting Het Zeeuwse Landschap (de organisatie die het gebied beheert) en als geen ander bekend met de natuur in Zeeland. 

  Lees meer over "Op bezoek bij The Big 7 van Tholen"
 10. Kapellebru.png
  Portret Adrie.png
  Door Adrie Kodde op 3 september 2021 om 16:05

  “MORHE BEHINNE”

  Dat was de conclusie van het werkbezoek dat statenlid Lars Jacobusse en commissielid Adrie Kodde overhielden aan hun werkbezoek aan Kapellebrug op 31 augustus: morgen beginnen.
  Lees meer over "“MORHE BEHINNE”"

Op werkbezoek: goeie schoenen!

De bus van Middelburg naar Terneuzen .pngwoensdag 04 september 2019 11:39 Onlangs heeft u al kunnen lezen over het werkbezoek dat Statenlid Lars Jacobusse en ik deze zomer brachten aan het Land van Saeftinghe. Niet alleen de rondleiding die we daar kregen was een mooie ... lees verder

Een unieke ervaring rijker: werkbezoek aan het Verdronken Land van Saeftinghe

LvS .jpegmaandag 26 augustus 2019 10:08 Onlangs bezochten Adrie Kodde en Lars Jacobusse het Verdronken Land van Saef-tinghe. Ze maakten kennis met een aantal vrijwillige gidsen en met de uitdagingen waar het gebied voor staat. lees verder

Zoet water maken met Zeeuwse zonnepanelen: het kan!

Zonnepanelen .jpgdinsdag 06 augustus 2019 17:27 Zoet water is van levensbelang voor iedereen. De Zeeuwse zoetwatervoorziening staat steeds meer onder druk, terwijl boeren met steeds ingewikkelder uitdagingen te kampen hebben. De ChristenUnie vindt het tijd voor creatieve maatregelen en stelt daarover vragen aan het provinciebestuur. lees verder

'Een veld vol wonderboompjes tussen de Zeeuwse aardappels'

Veld Rusthoeve .jpgmaandag 22 juli 2019 09:32 Afgelopen week waren we als ChristenUniefractie te gast bij Proefboerderij Rusthoeve. Een onopvallende schuur met een hyperintelligente robot in ontwikkeling. De meest wonderlijke groeisels, ... lees verder

Terugblik Statenvergadering: Maak verschil

Jan Henk.pngmaandag 08 juli 2019 19:25 Maak verschil Afgelopen vrijdag 5 juli hadden we de laatste Statenvergadering. Belangrijk agendapunt was het Statenakkoord ‘Maak verschil’. Deze stond bol van de thema’s die door Zeeuwse ... lees verder