Nieuws

 1. 220627 Foto berm.2.jpg
  CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
  Door Webredactie Zeeland op 27 juni 2022 om 11:41

  Dit is de tijd van doen!

  Een slogan van een bekende verzekeraar. Zeer van toepassing op de Algemene Beschouwingen tijdens de Statenvergadering van afgelopen vijdag van onze fractievoorzitter, Jan Henk Verburg, op de gepresenteerde financiële stukken van de Provincie Zeeland ( Jaarstukken 2021 en de Voorjaarsnota 2022). 

  Lees meer over "Dit is de tijd van doen!"
 2. 220520 Lars tijdens toelichting motie.jpg
  CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
  Door Webredactie Zeeland op 23 mei 2022 om 11:23

  Naar slimme mobiliteit, een weg zonder gaten!

  Dit was de titel van de motie die ChristenUnie Zeeland dankzij burgercommissielid Adrie Kodde kort voor de Statenvergadering van afgelopen vrijdag 20 mei indiende. Het onderwerp was al via een vragensessie ingebracht, maar werd afgewezen. En dus moest Adrie nog laat in de pen klimmen om dit belangrijke onderwerp toch op de agenda te krijgen. Met succes, want de motie is - met een kleine aanpassing, “plan” werd “brief” - unaniem aangenomen!

  Lees meer over "Naar slimme mobiliteit, een weg zonder gaten!"
 3. 220516 foto bij stukje toerisme Adrie.jpeg
  Portret Adrie.png
  Door Adrie Kodde op 16 mei 2022 om 09:25

  Quisque sibi proximus?

  Afgelopen vrijdag de zicht op beleid bijeenkomst bijgewoond waar de visie op de toekomst van het toerisme in Zeeland werd gepresenteerd.
   
  Een belangrijk onderwerp voor Zeeland met veel invalshoeken.
  Lees meer over "Quisque sibi proximus?"

  Labels: ,

 4. 220401 Lars tijdens vragensessie.2.JPG
  CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
  Door Webredactie Zeeland op 7 april 2022 om 12:09

  Een vergadering met (e)moties

  Afgelopen vrijdag was het 1 april maar er volgde toch een serieuze Statenvergadering!

  Lees meer over "Een vergadering met (e)moties"
 5. Marie-Louise3.JPG
  CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
  Door Webredactie Zeeland op 17 maart 2022 om 10:04

  Even voorstellen...

  Mijn naam is Marie-Louise de Graaf-Fokkema, de nieuwe fractiemedewerker van ChristenUnie Zeeland. Eind vorig jaar ben ik met mijn man Arie en onze twee kinderen Juliette en Alexander van de drukke Randstad verhuisd naar het mooie Middelburg. Jarenlang brachten wij met veel plezier onze vakanties door aan de kust van Walcheren. Steeds vaker zeiden we tegen elkaar: Waarom gaan we hier niet wonen, zodat we onszelf en onze kinderen meer rust, ruimte en natuur kunnen bieden? En na twee jaar zoeken was het eindelijk zover!

  Lees meer over "Even voorstellen..."
 6. Hedwigepolder.jpg
  Portret Lars.png
  Door Lars Jacobusse op 16 februari 2022 om 10:26

  Wat wil de ChristenUnie met de Hedwigepolder en PFAS?

  Als Zeeuwen maken we ons zorgen om de PFAS vervuiling in de Westerschelde. Er is nog een ander gevoelig onderwerp, dat hier nauw mee samenhangt: de ontpoldering van de Hedwigepolder. Hoe daarmee om te gaan, nu eens te meer duidelijk is geworden dat er straks water de polder instroomt; water dat allesbehalve brandschoon zal zijn? Als ChristenUnie merken we dat het onderwerp breed leeft; een aantal betrokken Zeeuwen stelde ons ook concreet de vraag hoe we ertegenaan kijken. Daarom dit blog, waarin we een en ander nader toelichten.

  Lees meer over "Wat wil de ChristenUnie met de Hedwigepolder en PFAS?"
 7. Wonen.jpg
  Portret Jan Henk.png
  Door Jan Henk Verburg op 16 februari 2022 om 10:08

  PS vergadering over wonen in Zeeland en meer.

  Betaalbaar wonen is een recht

  Op de Statenvergadering van 11 februari stond er slechts één onderwerp op de agenda: de bespreking van het Rekenkamerrapport over het woonbeleid. PS vragen GS om de aanbevelingen over te nemen en op die manier de stimulerende regierol vanuit de provincie te versterken. We hebben het amendement vanuit de coalitiepartijen, waarin er meer concrete kaders worden gesteld om die rol goed in te vullen, gesteund. Verder hebben we gevraagd om elk kwartaal een terugkoppeling op het proces en jaarlijks op de concrete resultaten. We hebben daarbij meegegeven dat graag te zien in de vorm van een dashboard met concrete data over doelgroepen als arbeidsmigranten, starters en statushouders. De gedeputeerde neemt deze suggestie mee. Op Omroep Zeeland mochten we ons verzoek herhalen: Hugo de Jonge komt over gebrek aan woningen in Zeeland praten - Omroep Zeeland

  Lees meer over "PS vergadering over wonen in Zeeland en meer."
 8. Westerschelde.jpg
  Portret Lars.png
  Door Lars Jacobusse op 17 januari 2022 om 10:40

  ChristenUnie niet gerust op PFAS in en bij Schelde

  De grond rond de 3M fabriek in Antwerpse havengebied is ernstig vervuild met PFAS. Precies op deze plek vindt een groot infraproject plaats waarbij flink met die grond gegraven en ‘geschoven’ moet worden: het project Oosterweelverbinding.
  Afgelopen vrijdag werden de Staten van Zeeland geïnformeerd over de Belgische ontwikkelingen op dit onderwerp. Het idee is nu (onder andere) dat een minder ernstig vervuild deel van de grond op de bodem van de Schelde gestort wordt. De Staten zijn niet bepaald gerust op deze ontwikkeling. De ChristenUnie heeft vragen waarop nog geen bevredigend antwoord bekend is. Adrie Kodde en Lars Jacobusse stelden namens de ChristenUnie de volgende vragen:
  Lees meer over "ChristenUnie niet gerust op PFAS in en bij Schelde"
 9. vacature.jpg
  CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
  Door Webredactie Zeeland op 14 januari 2022 om 11:55

  ChristenUnie Zeeland zoekt Fractiemedewerker (m/v)

  De Statenfractie van de ChristenUnie Zeeland zoekt een enthousiaste fractiemedewerker die ons team komt versterken! Ben jij een regelaar en op zoek naar een leuke afwisselende baan? Reageer dan snel! Het gaat om een parttime/freelancefunctie van gemiddeld 8 tot 12 uur per week. Hierin is sprake van flexibiliteit, waarbij de werkplek de fractiekamer in het provinciehuis in Middelburg of thuis kan zijn.

  Lees meer over "ChristenUnie Zeeland zoekt Fractiemedewerker (m/v)"
 10. Woongoed.jpg
  Portret Jan Henk.png
  Door Jan Henk Verburg op 3 december 2021 om 11:18

  Werkbezoek Woongoed

  Woongoed 

  Op 30 november waren Lars Jacobusse, Adrie Kodde en ondergetekende te gast bij de directeur–bestuurder van Woongoed, de heer Erik de Ceuster. De Zeeuwse woningcorporatie verhuurt 6.000 woningen aan vooral inwoners met een smalle beurs. Hij deelde ons zijn visie en vertelde ons over de verhuur, nieuwbouw, verkoop en verduurzaming van woningen door zijn organisatie. En over de inperking van hun mogelijkheden en investeringsruimte door steeds verdere regulering, bevriezing van de huurprijzen, introductie van de verhuurdersheffing en fiscale maatregelen. 

  Lees meer over "Werkbezoek Woongoed"

Op werkbezoek: goeie schoenen!

De bus van Middelburg naar Terneuzen .png04-09-2019 11:39 04-09-2019 11:39 Onlangs heeft u al kunnen lezen over het werkbezoek dat Statenlid Lars Jacobusse en ik deze zomer brachten aan het Land van Saeftinghe. Niet alleen de rondleiding die we daar kregen was een mooie ... lees verder

Een unieke ervaring rijker: werkbezoek aan het Verdronken Land van Saeftinghe

LvS .jpeg26-08-2019 10:08 26-08-2019 10:08 Onlangs bezochten Adrie Kodde en Lars Jacobusse het Verdronken Land van Saef-tinghe. Ze maakten kennis met een aantal vrijwillige gidsen en met de uitdagingen waar het gebied voor staat. lees verder

Zoet water maken met Zeeuwse zonnepanelen: het kan!

Zonnepanelen .jpg06-08-2019 17:27 06-08-2019 17:27 Zoet water is van levensbelang voor iedereen. De Zeeuwse zoetwatervoorziening staat steeds meer onder druk, terwijl boeren met steeds ingewikkelder uitdagingen te kampen hebben. De ChristenUnie vindt het tijd voor creatieve maatregelen en stelt daarover vragen aan het provinciebestuur. lees verder

'Een veld vol wonderboompjes tussen de Zeeuwse aardappels'

Veld Rusthoeve .jpg22-07-2019 09:32 22-07-2019 09:32 Afgelopen week waren we als ChristenUniefractie te gast bij Proefboerderij Rusthoeve. Een onopvallende schuur met een hyperintelligente robot in ontwikkeling. De meest wonderlijke groeisels, ... lees verder

Terugblik Statenvergadering: Maak verschil

Jan Henk.png08-07-2019 19:25 08-07-2019 19:25 Maak verschil Afgelopen vrijdag 5 juli hadden we de laatste Statenvergadering. Belangrijk agendapunt was het Statenakkoord ‘Maak verschil’. Deze stond bol van de thema’s die door Zeeuwse ... lees verder