Vertrouwen in de politiek

Kippen_610x192dinsdag 28 februari 2017 20:09

Een mooi compliment

Tijdens de commissie vergadering Ruimte van 10 februari jl. hebben we spijkers met koppen geslagen om verduurzaming mogelijk te maken voor de pluimveehouderij. 

“Prachtig dat er zo snel geschakeld kan worden,
dat geeft weer vertrouwen in politiek en beleid”.

Vooruitlopen op het omgevingsplan 

Momenteel is uitbreiding van bedrijven nagenoeg onmogelijk, omdat we in Zeeland beducht zijn voor intensive veehouderij. Een boer mag nu maximaal 5.000 vierkante meter stalruimte hebben.

Er komt nu een regeling voor veehouders die mee willen doen aan diervriendelijke concepten. Hiermee krijgen ze meer ruimte, maar tegelijkertijd mag het aantal dieren niet toenemen op deze bedrijven. Met deze oplossing voor de Zeeuwse pluimvee sector lopen we vooruit op het omgevingsplan, waarover we in 2018 een besluit nemen.

De vraag vanuit de pluimveehouders is tijdens de commissie van 20 januari 2017 gesteld nadat de ChristenUnie Statenfractie samen met ChristenUnie Schouwen-Duiveland en de Statenfractie van het CDA op 31 januari jl. een bijeenkomst heeft georgnaiseerd met eigenaren, toeleveranciers en inkopers die betrokken zijn bij de pluimveehouderij in Zeeland.

Lees hier meer over deze bijeenkomst.

Zowel ambtelijke organisatie als de gedeputeerde mevrouw Schönknecht hebben hard gewerkt aan dit voorstel zodat we in de Statenvergadering van 17 maart 2017 een besluit hierover kunnen nemen. Luister dan live mee via www.zeeland.nl

Als volksvertegenwoordiger vind ik dit een mooi voorbeeld hoe politiek wèl snel en alert reageert op signalen uit de samenleving waarbij alles zorgvuldig en rechtsgeldig gewaarborgd is.

Ria Rijksen

Statenlid ChristenUnie Zeeland

« Terug