Van Plofkip naar Happykip - in gesprek met de vleeskuikensector

Bijeenkomst CU-CDA en de vleeskuikensectordinsdag 17 januari 2017 13:04

ChristenUnie ging samen met het CDA in gesprek met de Zeeuwse vleeskuikensector.
Als er een noodkreet komt vanuit de Zeeuwse samenleving, in dit geval de vleeskuikensector over belemmeringen om diervriendelijker te kunnen gaan werken dan zijn de ChristenUnie en CDA politici direct bereid hierover in gesprek te gaan.

Dat gebeurde maandag 16 januari jl. in Grand Café Westenwind te Scharendijke tijdens een bijeenkomst waar vele betrokkenen aanwezig waren, waaronder ChristenUnie Raadsleden en CDA - en ChristenUnie Statenleden, vleeskuikenbedrijven, de ZLTO, Sterkip leveranciers, vertegenwoordigers van Provincie en gemeente en overige betrokkenen.

 Bedrijven willen diervriendelijker en duurzamer worden maar lopen tegen beperkende regelgeving aan. Onbedoeld gevolg is dat zij niet verder kunnen verduurzamen waardoor de sector in Zeeland de boot dreigt te missen voor wat betreft de afzet van meer duurzame kip aan Nederlandse supermarkten. Terwijl eigenlijk alle partijen - de Dierenbescherming voorop - graag zien dat de dieren meer vierkante meters scharrelruimte krijgen.

 A.s. vrijdag zal in de commissievergadering Ruimte van de Provinciale Staten de brief van ZLTO gespreksonderwerp zijn en er zullen verschillende betrokkenen vanuit de vleeskuikensector inspreken. U kunt de commissievergadering volgen via de link http://webcast.nl/provinciezeeland/#!/overview Bedrijven in deze sector tonen ambitie om duurzamer en diervriendelijker te gaan werken maar als er niets gebeurt ontbreekt de mogelijkheid daarvoor.

 Conclusie na de bijeenkomst maandag jl. is dat er niet gewacht kan worden tot het nieuwe omgevingsplan in werking wordt gesteld, op zijn vroegst in 2018, maar dat er NU een aanpassing nodig is in het huidige omgevingsplan. Ook binnen het gemeentelijk beleid van de verschillende gemeenten zit nog veel verschil, hiervoor klonk de wens om maatwerk te leveren. Gebeurt dit niet dan zal de Zeeuwse vleeskuikensector achter de feiten blijven aanlopen en voorbij worden gestreefd door bedrijven in andere provincies. Waardoor weer bedrijvigheid en werkgelegenheid in onze provincie verloren zal gaan. De ChristenUnie en het CDA willen dat niet laten gebeuren.

Ria Rijksen

Statenlid ChristenUnie Zeeland

« Terug