ChristenUnie niet gerust op PFAS in en bij Schelde

Westerschelde.jpg
Portret Lars.png
Door Lars Jacobusse op 17 januari 2022 om 10:40

ChristenUnie niet gerust op PFAS in en bij Schelde

De grond rond de 3M fabriek in Antwerpse havengebied is ernstig vervuild met PFAS. Precies op deze plek vindt een groot infraproject plaats waarbij flink met die grond gegraven en ‘geschoven’ moet worden: het project Oosterweelverbinding.
Afgelopen vrijdag werden de Staten van Zeeland geïnformeerd over de Belgische ontwikkelingen op dit onderwerp. Het idee is nu (onder andere) dat een minder ernstig vervuild deel van de grond op de bodem van de Schelde gestort wordt. De Staten zijn niet bepaald gerust op deze ontwikkeling. De ChristenUnie heeft vragen waarop nog geen bevredigend antwoord bekend is. Adrie Kodde en Lars Jacobusse stelden namens de ChristenUnie de volgende vragen:
  • De Provincie wijst voor de directe bevoegdheid en verantwoordelijkheid naar Belgische overheden en Rijksinstanties. We zijn toch zelf direct verantwoordelijk en bevoegd voor het Natura2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe? Hoe neemt Zeeland die verantwoordelijkheid en vult die bevoegdheid in?
  • Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat het storten van de minder vervuilde delen grond in de Schelde geen zwaarder vervuilde Westerschelde oplevert. Wat zegt dit? De Schelde en Westerschelde kennen te hoge vervuilingswaarden van PFAS en andere schadelijke stoffen. 
De ChristenUnie vindt dat het uitgangspunt moet zijn: niet een ‘niet-vuilere’ maar een veel schonere Westerschelde dan nu het geval is. De huidige vervuiling is ontoelaatbaar.
Daarnaast moet de Provincie:
  • zich assertief opstellen richting andere overheden; 
  • aan de voorkant bij nieuwe ontwikkelingen en informatie vanuit België of het Rijk betrokken worden;
  • zich pro-actief tonen ter bescherming van de natuur en de kwaliteit van het zwemwater (directe Provinciale bevoegdheden) in de Westerschelde;
  • forse en lange-termijndruk uitoefenen om te komen tot een schonere Westerschelde.
Gedeputeerde Staten komen binnenkort met een brief aan Provinciale Staten waarin ze ingaan op de vragen. De ChristenUnie is benieuwd naar de antwoorden. Het laatste woord is hier in ieder geval niet over gezegd.