Werkbezoek Woongoed

Woongoed.jpg
Portret Jan Henk.png
Door Jan Henk Verburg op 3 december 2021 om 11:18

Werkbezoek Woongoed

Woongoed 

Op 30 november waren Lars Jacobusse, Adrie Kodde en ondergetekende te gast bij de directeur–bestuurder van Woongoed, de heer Erik de Ceuster. De Zeeuwse woningcorporatie verhuurt 6.000 woningen aan vooral inwoners met een smalle beurs. Hij deelde ons zijn visie en vertelde ons over de verhuur, nieuwbouw, verkoop en verduurzaming van woningen door zijn organisatie. En over de inperking van hun mogelijkheden en investeringsruimte door steeds verdere regulering, bevriezing van de huurprijzen, introductie van de verhuurdersheffing en fiscale maatregelen. 

Ruimtelijke ordening

Onze bijzondere aandacht ging uit naar de rol van het provinciale beleid; er is lange tijd uit angst voor krimp, leegstand en prijsdalingen op de rem getrapt. De huidige wooncrisis heeft dat tij gekeerd en de overheden willen nu werken aan een betere match van vraag en aanbod. Maar de sturing op ‘100% raak’ (geen woningen bouwen die niet aan de behoefte voldoen) zal naar verwachting verhitte discussies opleveren tussen provincie en gemeenten. Het gaat onterecht uit van het idee dat de markt prima is te voorspellen en te sturen en dat men projectontwikkelaars moet behoeden voor het bouwen voor leegstand. In plaats van die maakbaarheidsgedachte zou de provincie zich beter kunnen focussen op ruimtelijke ordening; en zo waarborgen dat waardevolle natuur en landschap wordt behouden.  

Isoleren isoleren isoleren

In de komende jaren zal er in nauwe afstemming met de gemeenten veel worden geïsoleerd zodat huizen een beter energielabel krijgen. De vervolgstap – van het gas af en energieneutraal – is weerbarstiger en kostbaar want dan moeten de installaties worden aangepast. Alles elektrisch is alleen echt duurzaam als die energie duurzaam wordt opgewekt en daarvoor moet nog veel gebeuren. Ook kun je soms maatwerk leveren met bijv. restwarmte vanuit de industrie. Nieuwbouw is veelal wel (bijna) energieneutraal.  

Prijzen door het dak

Veel starters met een beperkt vermogen en inkomen kunnen door de hoge huizenprijzen niet aan een betaalbare koopwoning komen. Door de toename in bouwkosten zijn nieuwbouw woningen voor minder dan twee en een halve ton al niet meer te realiseren. Om dan toch betaalbare woningen neer te zetten – ook voor zwakkere groepen als bijv. statushouders, daklozen of mensen met een psychische stoornis – is het heel wenselijk en effectief om als gemeente de eis te stellen voor 30% sociale woningbouw in een nieuwe wijk.

 Werkbezoek Woongoed

Meerwaarde

Voor onze fractie bracht dit gesprek met de woningcorporatie ons interessante inzichten en extra context, bruikbaar voor ons werk in Provinciale Staten. En we vinden het zeker belangrijk dat er ingezet wordt op betaalbare woningen, ook voor kwetsbare groepen. Want wat de ChristenUnie betreft telt iedereen mee en is een betaalbare woning echt een basisbehoefte waar we als samenleving zorg voor hebben te dragen.

Jan Henk Verburg