Gast van de Staten

Statenzaal.jpg
Jan Henk .jpg
Door Jan Henk Verburg op 14 februari 2020 om 18:00

Gast van de Staten

Democratie is gebaat bij bekendheid en betrokkenheid van inwoners. Als ChristenUnie fractie zoeken we naar manieren om inwoners van Zeeland zo goed mogelijk te betrekken bij het provinciaal bestuur.

We nemen immers belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld de natuur, het openbaar vervoer en de inrichting van de ruimte. Tegenwoordig zijn vergaderingen live via het internet te volgen en worden uitgezonden via Omroep Zeeland. Daarnaast vormen de sociale media een belangrijk informatiekanaal. Al vanaf de start van het dualisme nodigt de Provincie via de huis-aan-huis bladen inwoners aan om een Provinciale Statenvergadering bij te komen wonen. Desgewenst wordt er toelichting gegeven op de gang van zaken. 

In de praktijk is de aandacht in Zeeland hiervoor beperkt. Op een Statenmiddag in Den Haag kreeg ik daarentegen enthousiaste verhalen te horen van ChristenUnie Statenleden uit noordelijke provincies waar het programma ‘Gast van de Staten’ draait. Inwoners worden gastvrij ontvangen door Statenleden, krijgen een rondleiding, koffie en een lunch en gaan met elkaar over het beleid in gesprek. Deze praktijk met enthousiaste bezoekers -soms ontstaat hiervoor zelfs een wachtlijst- staat in schril contrast met de nagenoeg lege tribune van de Zeeuwse Statenzaal. In eerste instantie wilden wij via een motie ‘Gastvrije Staten’ onze gastvrijheid opwaarderen maar al voor de vergadering hadden we een toezegging van de griffie dat ze een plan zouden opstellen.

Het plan zal in het Presidium, het voorzittersoverleg, worden besproken. Wat ons betreft zetten we in op een gastvrij programma waarin we als Statenleden een actieve rol spelen en waarbij we doelen stellen voor wat betreft de gewenste opkomst aantallen. Succesfactoren zijn de programmatische aanpak, de gastvrije ontvangst en de actieve benadering van maatschappelijke organisaties en inwoners. Daarnaast zouden we wat de ChristenUnie betreft ook extra inzetten op het geven van extra aandacht aan de kwetsbaren in onze samenleving. Mensen en groepen voor wie een bezoek aan het provinciehuis een extra stap betekent. Ook die willen we bij ons werk in Provinciale Staten betrekken. 

Hoe mooi zou het zijn als we elke vergadering enkele tientallen nieuwe ambassadeurs hebben voor de provincie! Als de nieuwe opzet operationeel is gaan we u daar zeker over informeren! 

Statenzaal vol.jpg

Deel dit bericht