Bedreigd Zeeuws cultureel erfgoed: ChristenUnie stelt vragen

Statenzaal.jpg
Jan Henk .jpg
Door Jan Henk Verburg op 10 februari 2020 om 20:49

Bedreigd Zeeuws cultureel erfgoed: ChristenUnie stelt vragen

Op 8 februari verscheen er een artikel in PZC waarin wordt beschreven hoe ondernemer Jaap Kramer zich inzet om het ambacht van machinaal klompen toekomst te geven. Omdat de Provincie hierin nog niet is ingeschakeld hebben wij de volgende artikel 44 vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld

  1. Hebt u kennisgenomen van het PZC-artikel over Klompenmakerij Traas, de enige in zijn soort in Zeeland?
  2. Op dit moment worden onder meer demonstraties klompen maken gegeven aan reizigers van de Stoomtrein Goes-Borsele. Bent u het met de ChristenUnie eens dat dit soort kleinschalig cultureel erfgoed van groot belang is om in stand te houden?
  3. Bent u het met ons eens dat het een uitdagende opgave is om hiervoor op korte termijn de juiste partner(s), locatie en middelen te vinden? 
  4. Welke mogelijkheden ziet u vanuit het collegeprogramma en vigerend beleid om Klompenmakerij Traas hierin tegemoet te komen? 
  5. Ziet u net als wij hiervoor aanknopingspunten bij het provinciaal cultuurbeleid, Impuls Zeeland, de Taskforce Werkgelegenheid, Erfgoed Zeeland, het Industrieel Museum en Zichtbaar Zeeland? 
  6. Bent u bereid om initiatief te nemen en vanuit het belang van Zeeland actief te helpen zoeken naar een wijze waarop de kennis kan worden overgedragen en de continuïteit veiliggesteld? Middels de inbreng van kennis, contacten, capaciteit en/of financiële- of andere middelen? Zo nee, waarom niet?
  7. Zult u ons via de commissie Economie op de hoogte houden van de voortgang?

Afgelopen week ontvingen we de reactie van Gedeputeerde Staten. Deze reactie kunt u in hier lezen

Deel dit bericht