Natuurlijk Zeeland

De hoeve.jpg
Portret Jan Henk.png
Door Jan Henk Verburg op 18 oktober 2019 om 13:56

Natuurlijk Zeeland

Onlangs ging Jan Henk op werkbezoek bij Hoeve van der Meulen. Lees hier over dit bezoek en over onze ambities voor de toekomst.

Natuurlijk Zeeland
Op 11 oktober presenteerden vier natuurorganisaties zich aan de nieuwe Zeeuwse Staten. We brachten vervolgens een bezoek aan het topgebied De Poel en de historische Hoeve van der Meulen. Het was mooi om te zien hoe Het Zeeuwse Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer eendrachtig werken aan bescherming en behoud van de Zeeuwse natuur. Door het stapelen van natuurmaatregelen als strokenteelt, stoppelvelden, bodemverbetering met organisch materiaal, ecologisch bermbeheer en natuur inclusieve landbouw wordt getracht om de soortenrijkdom te verhogen. Bepaalde akkervogels zijn door alle ontwikkelingen in aantal teruggelopen met 90 tot zelfs 99%. Het vergt allerlei ingrepen om het hele ecosysteem te versterken en is vaak een kwestie van trial and error.Stikstof
Hoewel de situatie niet te vergelijken is met bijvoorbeeld Oost-Brabant is ook een overdaad van stikstof in Zeeland een probleem. Begrazing en afplaggen in bijvoorbeeld duingebieden biedt tijdelijk verlichting maar we zullen ook moeten werken aan vermindering van de emissie. De huidige protesten van de boeren en stilliggende bouwprojecten laten zien dat dit niet zal lukken zonder moeilijke keuzes en pijnlijke maatregelen. Het vraagt wijsheid om in ons kleine landje de natuur voldoende ruimte te bieden én ondernemers een fatsoenlijke boterham te gunnen. Vooral boeren hebben zich de afgelopen tijd laten horen. Onder hen leeft het gevoel dat de maatschappij hen niet heeft zien staan. Daarom is het positief dat boeren en overheid in Zeeland in gesprek met elkaar zijn. Boeren zijn niet het probleem maar kunnen juist een belangrijke bijdrage leveren aan een oplossing. Het is zaak dat ook Zeeland snel vooruitgang gaat boeken om projecten vlot te trekken. Maar vooral in het maken van een omslag in hoe we met de schepping omgaan. Daar zit de wortel van het probleem. Mooi dat we een minister hebben die er zo in staat en die voor ze minister werd, zelf boerin is geweest.

Meer dan natuur
Naast versterking van flora en fauna en natuurbeleving wordt er ook ingezet op herstel en behoud van cultuur-historisch erfgoed, denk aan bunkers, vliedbergen, boerderijen, grenspalen, putten en forten. Dat is wat Zeeland uniek en onderscheidend maakt. De bezochte 17e -eeuwse Hoeve van der Meulen is wat dat betreft een pareltje: deze is weer in oude staat hersteld met tal van authentieke elementen als een bakkeet, hoogstamboomgaard met oude fruitrassen, een meidenkamer en kousentuun. Je waant je 100 jaar terug in de tijd! Door verhuur van enkele bijgebouwen kan de hoeve in stand worden gehouden zonder subsidie.  Toekomst
De ambities van het nieuwe college zijn hoger dan voorheen. Vijf topgebieden van 500 hectare worden ontwikkeld en daarmee zet Zeeland een knappe prestatie neer. Speciale aandacht gaat uit naar de versterking van de biodiversiteit en de aanplant van bomen. We zijn blij dat onze speerpunten door het nieuwe college zijn omarmd maar zullen ook nauwgezet volgen of de mooie woorden ook worden vertaald in klinkende munt en resultaten.

 

Tot slot willen wij onze waardering uitspreken voor de honderden groene vrijwilligers en duizenden donateurs maar ook de ondernemers en boeren waarmee vruchtbaar wordt samengewerkt. We zijn met zijn allen afhankelijk van de natuur - denk aan bestuiving van gewassen - dus zullen hier ook samen moeten werken aan het behoud en herstel ervan.