'Een veld vol wonderboompjes tussen de Zeeuwse aardappels'

Veld Rusthoeve .jpgmaandag 22 juli 2019 09:32

Afgelopen week waren we als ChristenUniefractie te gast bij Proefboerderij Rusthoeve. Een onopvallende schuur met een hyperintelligente robot in ontwikkeling. De meest wonderlijke groeisels, waaronder een veld vol wonderboompjes tussen de Zeeuwse aardappels. En een paar mensen in witte jassen. Het heet hier Zeeland, maar het lijkt wel Silicon Valley.

Toekomst 
Hoe passen we ons aan een veranderend klimaat aan? Hoe zorgen we voor voldoende zoet water in de toekomst? Wat kunnen we doen tegen de snel teruglopende natuurlijke rijkdom (biodiversiteit) van onze omgeving? Vraagstukken die gelden voor iedereen en in het bijzonder voor boeren.

Rusthoeve is een proefboerderij voor de gangbare landbouw, waar onderzoek wordt gedaan naar dit soort vraagstukken. Mede dankzij Rusthoeve is er in Zeeland bijvoorbeeld al een behoorlijke expertise opgebouwd op het gebied van klimaatverandering en landbouw. “Hoewel we er vooral achterkwamen dat we eigenlijk nog heel weinig weten” geven ze zelf bescheiden aan.

Rusthoeve heeft 95 hectare grond, waar ze de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Teeltonderzoek: wat gebeurt er als je een bepaald gewas op een bepaalde plek en in een bepaalde tijd teelt, bijvoorbeeld zilte gewassen;
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve projecten: het ontwikkelen en testen van een scan van de bodem bijvoorbeeld;
  • Teelt van akkerbouwproducten: gewasbeschermingsproeven, bemestingsproeven, bodembeheer, teelt gerelateerde proeven, etc.


Projecten 
Op dit moment loopt er een aantal interessante projecten. Zo wordt er veel getest met zgn. ‘precisielandbouw’. Door heel nauwkeurig en specifiek data te verzamelen kan een landbouwperceel echt op de vierkante meter worden bewerkt.

Daarnaast is Rusthoeve bijvoorbeeld ook bezig met nieuwe soorten voedsel. Daarbij proberen zij zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat het publiek al kent, maar wat nog niet lokaal geteeld wordt. Ook loopt er een ‘biobased’ project; het zoeken naar gewassen die kunnen worden verwerkt in bouwmaterialen.

In een loods op het terrein staat een bijzonder intelligente spuitmachine. Het apparaat is nog in ontwikkeling en hangt vol met camera’s en sensoren. Het zit in de opbouwfase, waarbij er iedere week wel weer een pakketje uit China met een onderdeel aankomt. Uiteindelijk moet het een semi-autonome spuitmachine worden, die zelfstandig z’n werk doet.

Droogte
Een heel urgente ontwikkeling is het aanpassen aan droge periodes. Het jaar 2018 was zo droog, dat er geen water was om te beregenen. Daarom heeft de Rusthoeve een eigen bassin gebouwd, waar overtollig water wordt opgevangen en in droge tijden kan worden gebruikt. Daarnaast wordt er gekeken hoe brak water kan worden omgezet naar zoet. De techniek staat nu nog in de kinderschoenen, maar bij Rusthoeve zien ze er potentie in.

De kennis die wordt opgedaan probeert Rusthoeve zoveel mogelijk te delen met boeren, door op allerlei manieren in gesprek te gaan. Zo worden er voorlichtingen georganiseerd over hoe de bodem in elkaar zit; “Levende Bodem”. De belangstelling daarvoor is enorm.

Onderzoek 
Rusthoeve is een onafhankelijk bedrijf. Daarmee zijn ze uniek, want er zijn steeds minder onderzoeken die niet door bedrijven worden gefinancierd. Daarmee is het alleen maar indrukwekkender, hoe Rusthoeve de steeds complexer wordende uitdagingen voor boeren onderzoekt en professioneel en onafhankelijk bijdraagt aan een sterkere landbouw. We zijn dankbaar voor de enthousiaste ontvangst. En trots dat de Rusthoeve in Zeeland staat en niet in Silicon Valley.


  

 

« Terug

Reacties op ''Een veld vol wonderboompjes tussen de Zeeuwse aardappels''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.