Energietransitie: een uitdaging

IMG_0261.jpgzaterdag 15 juni 2019 16:59

Zware industrie
Op vrijdag 14 juni bezochten de Provinciale Staten Zeeland Refinery en zijn zij in de Mariahoeve bijgepraat door de captains of industry over de het terugdringen van CO2 emissie en andere verduurzaming. Ondanks dat de Zeeuwse bedrijven qua duurzaamheid van wereldklasse zijn is de uitstoot van de bedrijven enorm. Dit maakt dat er grote slagen te maken zijn voor de energietransitie.

Technische haalbaar
De industriëlen van Dow, Yara, ICL, PZEM en Cargill hielden een pitch over hun processen en hoe zij intensief werken aan verkleining van hun ecologische voetafdruk. Het was opvallend dat er veel ideeën en proefprojecten zijn voor uitwisseling van reststromen en -warmte, het afvangen en gebruik van CO2 en de overgang naar hernieuwbare energiebronnen. Het project Smart Delta Resources bundelt daarin de krachten. Men is het eens over de manier waarop de doelstellingen van 2030 en 2050 behaald zouden kunnen worden. Het gaat om verdere besparing, duurzame energiedragers, circulaire grondstoffen (bijv. chemische recycling van plastic), CO2 opslag en -benutting.

Economisch uitdagend
Het probleem is echter dat de kosten dusdanig hoog zijn wat maakt dat de multinationals die investering zelf niet kunnen dragen. De meerkosten zijn op dit moment niet door te rekenen vanwege de wereldprijzen. De overheid zal hierin dus moeten meefinancieren en -reguleren. Uiteindelijk zullen we met zijn allen de rekening moeten betalen.

Wat is er nodig?
Als belangrijke randvoorwaarde noemt de industrie een betrouwbare en voorspelbare overheid die een ongelijk speelveld voorkomt. De nodige investeringen doet men immers voor 30 tot 50 jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om buisleidingen die stoffen vervoeren. De gang van zaken rond de sluiting van kolencentrales heeft het vertrouwen in die overheid geschaad.

Ten tweede ziet de sector grote kansen voor groene waterstof: het met zonne-, wind- of kernenergie produceren van waterstof door elektrolyse van water. Nu nog financieel onaantrekkelijk ten opzichte van fossiele brandstoffen maar dat wordt wellicht beter als de derde voorwaarde wordt ingevuld.

De derde factor is innovatie; technologisch moet er veel worden gewerkt aan betere rendementen en lagere kosten zoals we ook al zien bij windmolens en zonnepanelen. En vanwege de ongelijkmatige beschikbaarheid van duurzame energie is de opslag van energie daarbij een belangrijk vraagstuk.

« Terug

Reacties op 'Energietransitie: een uitdaging'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.