Terugblik 26 april: Werkbezoek met de Tweede Kamerleden aan North Sea Porth

file4.jpegwoensdag 01 mei 2019 09:24

Schaalvergroting door fusie
De fusie tussen Haven Gent en Zeeland Seaports lijkt goed geslaagd. Het gefuseerde North Sea Port (NSP) staat nu door zijn grotere omvang vaker op de shortlist van buitenlandse investeerders. In toegevoegde waarde staat NSP op de derde plaats in Europa na Rotterdam en Antwerpen!

Ongewenste grenseffecten
De grensoverschrijdende haven ervaart wel knelpunten zoals verschillende regelgeving in Nederland en Vlaanderen waar het gaat om bijv. belastingwetgeving, omgang met afvalstoffen en verschillen in beroepskwalificaties. Middels o.a. een experimentwet hopen we die problemen voor een belangrijk deel te kunnen gaan oplossen.

Duurzaam transport
De haven is druk bezig om zich te kwalificeren als onderdeel voor enkele doorvoerroutes naar het achterland in o.a. Zuid Europa en de Baltische staten. Wanneer dat lukt dan komen er Europese subsidies beschikbaar voor het spoor Gent-Terneuzen en de bocht van Vlissingen-Antwerpen. Belangrijk is dan ook dat Den Haag mee investeert. De vier Tweede Kamerleden uit Zeeland zullen die wens in Den Haag op de agenda zetten, als Statenleden zullen we deze zaak in Zeeland behartigen. Door meer vervoer via buisleidingen, binnenvaart en per spoor kan immers grote milieuwinst worden geboekt.


« Terug

Reacties op 'Terugblik 26 april: Werkbezoek met de Tweede Kamerleden aan North Sea Porth'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.