Zuinig op Zeeuwse natuur

Vogels in de luchtwoensdag 12 december 2018 18:57

Natuur, voor ChristenUnie is dat schepping van God , en als schepsels zijn wij daar onderdeel van. Samen met de inzet van terreinbeheerders, vrijwilligers, is het voor ons een uitdaging om vanuit liefde en met gezond verstand te zorgen voor deze natuur in Zeeland.

Prioriteit voor biodiversiteit

Een mooie titel, maar in de uitwerking in deze beleidsnota mis ik duidelijke keuzes als het gaat om de zorg voor het kwetsbare. Dat zijn voor mij de bloemen, insecten en de akker- en weidevogels. De bermen en de duinen. De ruimte rondom de boerderijen. Wat ChristenUnie betreft moet deze nota duidelijkheid geven aan grondgebruikers en beheerders wat er van hen wordt verwacht en welke mogelijkheden zij hebben. Dat geldt voor natuurgebieden en landbouw. 

Regulering

Hoefdieren en roofdieren, hoe mooi en waardevol vormen ook een bedreiging voor de kwetsbare flora en fauna. Dat vraagt actief ingrijpen van mensen, want alleen natuurlijke processen voldoet niet in een kleinschalig landschap en dichtbevolkt gebied. Anders krijg je het recht van sterkste en als overheid zijn we er om de zwakken te beschermen.

Preventief beleid

Tijdens de behandeling in de Staten werd mij steeds duidelijker dat het beleid gericht is op hoe te  handelen bij schade en problemen. ChristenUnie is van mening, dat beleid gericht moet zijn op het behoud kwetsbare en waardevolle van biodiversiteit en klimaat veranderingen. Dat vraagt preventief  beleid en ruimte voor terreinbeheerder en agrariërs om daar zo mogelijk gezamenlijk maatregelen voor te nemen. 

Ria Rijksen

« Terug

Reacties op 'Zuinig op Zeeuwse natuur'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.