Een breed gedragen sterke lijst voor ChristenUnie Zeeland

Ledenvergadering november 2018 - ChristenUnie Zeeland.jpegwoensdag 07 november 2018 14:53

Goes - Tijdens de Provinciale ledenvergadering van de ChristenUnie, dinsdag 6 november, is de lijst voor de Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2019 vastgesteld. ‘Het is waardevol dat we ook deze keer weer een breed gedragen en sterke lijst hebben kunnen samenstellen’, vindt campagneleider Kees van Elst. ‘Op deze manier geven we ook tijdens deze verkiezingen ons geloof een stem’.

Provinciale Staten verkiezingen

De huidige fractievoorzitter Jan Henk Verburg, 50 jaar en woonachtig in Goes, is ook voor de statenverkiezingen van 2019 unaniem verkozen tot lijsttrekker van de ChristenUnie fractie. Met hernieuwde energie zal hij zich de komende tijd weer inzetten voor de Zeeuwse politiek. Dat moet lukken met zijn brede ervaring. ‘Het landelijke thema van de ChristenUnie is ‘waardevol’, een woord waar het vaak om draait in mijn politieke werk. Ik hou van Zeeland, van het mooie landschap, de natuur, de agrarische omgeving, onze visserijsector, de onderlinge samenwerking van onze gemeenten en organisaties. Onze provincie is voor mij waardevol en daarom zal ik me daarvoor met 100% inzetten.’

 Jan Henk wordt gevolgd door nieuwkomer Lars Jacobusse, 22 jaar jong, wonende in Meliskerke. ‘Ik zie veel jongeren vertrekken uit Zeeland, dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Ik wil me de komende jaren inzetten om die trend te doorbreken. Zeeland moet leefbaar en aantrekkelijk blijven, ook voor jongeren’.

 Op de derde plaats vinden we Adrie Kodde, 66 jaar en hij woont in Oostkapelle. De afgelopen 5 jaar heeft hij zich ingezet als steunfractielid van de Statenfractie. Hij is een oud-ondernemer en is erg betrokken met de ondernemers in onze provincie. ‘Het is voor de leefbaarheid in onze provincie belangrijk om het ondernemersklimaat op peil te houden. Er breekt een spannende tijd aan met het verduurzamen van ondernemingen, de zogenaamde energietransitie. Ik wil me inzetten om onze Zeeuwse ondernemers hierbij te helpen.’

 Jan Henk voelt zich gesteund met deze betrouwbare lijst achter zich. ‘Samen houden we Zeeland een waardevolle plek om te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren. Het klinkt als een cliché, maar de maatschappij, dat zijn we allemaal. Iedereen telt mee. Stem op ons en als ChristenUnie Zeeland zullen wij ons voor jou inzetten!’

 

Waterschapsverkiezingen

Naast verkiezingen voor de provinciale staten, is er ook verkiezing voor het waterschapsbestuur. Ook hiervoor is een sterke lijst geformuleerd. Ervaring is het kernwoord van deze verkiezingen. Jaap van Ginkel, al drie periodes fractievoorzitter, zal ook deze keer weer lijsttrekker zijn. Hij is 64 jaar, woont in ’s Gravenpolder en oud-politieman. Hij wordt gesteund door Heleen Hamelink, 42 jaar uit Middelburg, op nummer 2. Ook Heleen gaat voor een derde termijn. Voor nieuw bloed zorgt Rob van Schellen, 49 jaar en woonachtig in Wemeldinge.

Samen zullen zij zich inzetten voor een goed bestuur voor de mens in de schepping en het door mensenhanden gevormde Zeeland.

« Terug