Een verrassende start

Stationsbrug Middelburgwoensdag 26 september 2018 18:47

Een verrassende start voor velen aanwezigen tijdens de Statenvergadering van afgelopen vrijdag 21 september.

De Stationsbrug stond ineens op de agenda en kwam zelfs als eerste aan bod. Gedeputeerde van der Maas nam het woord en vertelde ons dat de geplande renovatie aan de Stationsbrug in Middelburg, die vandaag 26 september zou starten, voor onbepaalde tijd werd geschorst. Het verwijderen van de giftige verfstof Chroom VI kan gezondheidsproblemen geven. Daardoor werden de kosten ineens zo hoog dat er wellicht opnieuw moet worden aanbesteed.

Begin vorige week stelde onze fractie Schriftelijke vragen over de renovatie van de Stationsbrug. Tijdens  het debat afgelopen vrijdag heeft Jan Henk Verburg nadrukkelijk gevraagd om een snelle beantwoording daarvan. De Gedeputeerde zegde dit toe.

Zeeuws landschap én inwoners zijn ons dierbaar

Tijdens het debat over het Omgevingsplan benadrukte Ria Rijksen namens de ChristenUnie dat niet alleen ons Zeeuwse landschap ons erg dierbaar is, de weidsheid, het groen en het water maar ook dat onze inwoners dierbaar zijn. ChristenUnie wil ruimte geven aan mensen en organisaties die meedenken, hun verantwoordelijkheid willen nemen, samenwerken en op zoek gaan naar oplossingen. We willen dat besluitvorming zo dicht mogelijk bij de belanghebbenden plaatsvindt.

ChristenUnie heeft samen met D66, GL en SP in een motie (zie bijlage) gepleit  om naast de gehele kustzone ook het Veerse Meer een zogenaamd ‘aandachtsgebied’ te maken. Deze motie haalde helaas geen meerderheid van de Staten en werd verworpen. 

Behoud van kerkgebouwen

Het behoud en herbestemming van beeldbepalende kerkgebouwen hebben wij ook onder de aandacht gebracht van de Staten door mede-indiener te zijn van de motie van SGP. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Verlenging van ganzenschaderegeling

Vlak voordat wij met zijn allen afscheid zouden nemen van onze Stagengriffier, Peter Joosse mocht de ChristenUnie bij het laatste agendapunt het woord voeren. We dienden de motie “Ganzenschade aan grasland door droogte” in.

Er kan door agrarische bedrijven een tegemoetkoming aangevraagd worden voor ontstane schade aan grasland door ganzen. Dit kan elk jaar tot 1 oktober gedaan worden. Vanwege de aanhoudende droogte afgelopen zomer en de regen afgelopen periode treedt de schade door ganzen aan graslanden nu ook later op. Met steun van de mede-indieners SGP, VVD en CDA hebben wij het College van Gedeputeerde Staten opgeroepen om opdracht te geven aan BIJ12 faunafonds om de schade aan grasland dit jaar tot 1 november te mogen taxeren. De motie heeft een ruime meerderheid van de stemmen ontvangen. Agrariërs hebben nu meer tijd om hun schade te laten taxeren en zo compensatie te ontvangen.

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie 10.1 - SGP, PvdA, CDA, PVV, ZL, CU, SP - Beelbepalende kerkgebouwen797.7 kBapplication/pdfdownload
Motie 10.2 - CU, CDA, VVD, SGP - Vergoeding ganzen909.5 kBapplication/pdfdownload
Motie 2 - D66, GL, CU, SP - Aandachtsgebied Veerse Meer - verworpen (1)1.4 MBapplication/pdfdownload

« Terug