Pas op voor de meeuwen!

AES (6)maandag 09 juli 2018 17:23

Twee juli jl. bracht een delegatie van de Christen Unie fractie van Provinciale Staten van Zeeland een bezoek aan AES Energy storage in Vlissingen.

Energietransitie

Als Christen Unie fractie van de Provinciale Staten van Zeeland houden we ons bezig met de energie transitie. We willen duurzame energieopwekking. De meest voor de hand liggende oplossingen zijn stroom uit zon en wind. Echter wat doen we als er geen zon of wind is. Om ook dan stroom op het stopcontact te hebben is opslag nodig. Naar de mening van de fractie is dat een grote uitdaging, technisch, qua kosten en qua duurzaamheid.

Stroomopslag in Vlissingen

Reden dus voor een bezoek aan AES, die een stroomopslag met batterijen heeft in Vlissingen Oost. De batterijopslag van AES is vooral bedoeld om zeer korte termijn overschot van-, of een tekort aan stroom op het netwerk op te heffen. De opslag in Vlissingen kan gedurende vier uur tot 10 mW stroom leveren aan het net of afnemen uit het net.

Leefomgeving

De installatie is gebouwd in 2015, zoveel mogelijk is rekening gehouden met de leefomgeving, zo is de daadwerkelijke bouw zo gepland dat rekening gehouden werd met het broedseizoen van de meeuwen. Maar ook heeft de installatie zo weinig emissies dat volstaan kon worden met een melding in het kader van de milieuwetgeving en reeds vier weken na aanvraag de bouw kon beginnen. AES was dan ook vol lof over de medewerking die zij van de RUD en gemeente Vlissingen hadden gekregen.

Toekomst

Fluence energy denkt met ons dat energieopslag op termijn een belangrijk element gaat vormen van de energietransitie. Hoe veel opslag er moet zijn en welke techniek daarvoor gekozen wordt moet de tijd nog gaan leren, wel denkt Fluence dat er voor batterijinstallaties een belangrijke rol zal zijn weggelegd voor het opvangen van de korte en zeer korte termijn pieken in productie en afname.

Pas op voor de meeuwen! 

Met dank voor de plezierige ontvangst en de goede uitleg door dhr. Bil van Fluence Energy vertrokken we.

We werden  nog wel gewaarschuwd: pas op voor de meeuwen die hier broeden want die vallen je aan om hun jongen te verdedigen.

 

Adrie Kodde

Burgercommissielid Economie

« Terug