Schriftelijke vragen over bermmonumenten

Foto N656maandag 18 juni 2018 13:17

Vandaag, maandag 18 juni 2018, hebben wij schriftelijke vragen ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten over bermmonumenten. Binnen 6 weken hopen wij hierop antwoord te krijgen.

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van Gedeputeerde Staten door het Statenlid M.Rijksen-Blok van de fractie van de ChristenUnie.

Onderwerp: Bermmonumenten

Datum: 18 juni 2018

 

Toelichting: 

In mei 2018 zijn er gesprekken gevoerd over bermmonumenten voor verkeersslachtoffers door belanghebbende en de ambtelijke organisatie. Dit naar aanleiding van vragen over het wel of niet toestaan, in stand houden van bermmonumenten o.a. langs het fietspad N654 (Kloosterweg).Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met waterschap en RWS die zijn vastgelegd in een uitvoeringsrichtlijn.

 Het lijkt erop dat er hiermee nieuw beleid is vastgesteld, of beleid is gewijzigd of opnieuw vastgelegd. Kennelijk is hierbij geen inspraak geweest van inwoners en organisaties.

Het plaatsen van een bermmonument langs de openbare weg kan gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid en onderhoud van de bermen en heeft een emotionele lading bij betrokkenen. Door als GS in samenspraak met andere partijen een uitvoeringsrichtlijn vast te stellen wordt geen mogelijkheid gegeven aan inwoners en organisaties om in te spreken.

 Vragen: 

  1. Hoe gaat u om met de bermmonumenten die er nu staan?
  2. Kunnen er nu bermmonumenten worden geplaatst, onder welke voorwaarden en onder wie zijn verantwoordelijkheid?
  3. Bent u het met ons eens dat bermmonumentenbeleid kaderstelling door PS vereist? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe wordt er bij deze werkwijze invulling gegeven aan het democratisch  recht tot inspraak, door inwoners en organisaties?
  5. Hoe legt u  de bovengenoemde werkwijze uit naar inwoners en organisaties?

 

Hoogachtend

Statenfractie ChristenUnie

M. Rijksen-Blok

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Art 44 Bermmonumenten144.0 kBapplication/pdfdownload

« Terug