Iedereen telt mee

Regenboogmaandag 11 juni 2018 22:10

Regenboog

GroenLinks diende vrijdag 8 juni jl. een motie in om Zeeland regenboogprovincie te laten worden en werk te maken van sociale acceptatie van LHBT-ers (*). Negen provincies gingen Zeeland al voor, Friesland heeft ervoor bedankt en Utrecht moet er nog over besluiten. De partij snijdt daarmee een kwetsbaar thema aan waarachter enorm veel leed en verdriet schuilgaat bij LHBT-ers, ook in Zeeland. Vaak worstelt men jarenlang alvorens men ‘uit de kast’ durft te komen. Willen we hen als provincie laten weten dat ze veilig zijn, er helemaal bij horen, dat ze mogen zijn wie ze zijn? De ChristenUnie vindt van wel en heeft de motie van GroenLinks haar stem gegeven.

Geloofsvrijheid

In de achterban van de ChristenUnie wordt verschillend gedacht over het hebben van een andere geaardheid, maar we zien daarbij steeds meer dat accepteren en respecteren van de persoon zelf de boventoon voert. Eigenlijk datgene wat al is vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet.

Daarbij  heeft de ChristenUnie in haar stemverklaring wel aangegeven dat zij ook artikel 6, de godsdienstvrijheid, hoog in het vaandel heeft. Mensen moeten de ruimte krijgen om vanuit hun geloof een overtuiging te hebben en daar niet op afgewezen te worden. Vanuit de landelijke discussie in het verleden over het sluiten van een homohuwelijk bleken sommige belangenorganisaties niet gevoelig te zijn voor dat punt en dat betekende dat er trouwambtenaren met gewetensnood dan maar helemaal moesten stoppen met hun werk.

Iedereen telt mee is één van onze pijlers  en ChristenUnie Zeeland had als verkiezingsthema ‘verbinden’. Het zit diep in ons DNA dat we niemand willen uitsluiten maar juist samen willen optrekken. Elk mens is waardevol.

 

Brede aanpak

In de uitwerking naar beleid achten wij een aanpak waarin wordt gedicteerd hoe je erover moet denken - bijv. in de voorlichting op christelijke scholen - ongewenst. Voorlichting zou in dat geval moeten plaatsvinden door mensen met respect voor de identiteit van de school. Als we de discriminatiecijfers bekijken dan blijkt circa 10% gerelateerd aan de LHBT doelgroep. De overige 90% vraagt ook onze aandacht. We willen dat er naar het totaalplaatje wordt gekeken. Wij hebben daarom tijdens de Statenvergadering een motie ingediend om vanuit het thema leefbaarheid ook aandacht te besteden aan discriminatie vanwege afkomst, handicap, geslacht, chronische ziekte, politieke kleur of geloofsovertuiging. Met als doel al die discriminatie terug te dringen. Iedere Zeeuw telt mee en de provincie kan zo bijdragen aan een betere leefbaarheid. De SP en het CDA besloten onze motie mee in te dienen.

 

Regenboog, teken van Gods trouw

De stemming over de moties was spannend; beide moties haalden nipt een meerderheid van beide 21 stemmen voor. Tegenstemmers beriepen zich op de kerntaken van PS of vonden de specifieke aandacht niet uit te leggen aan andere groepen. Zeeland is dus vanaf vandaag een regenboogprovincie. De regenboog is voor bijna de helft van de Zeeuwen ook een teken van Gods trouw en van hoop. Wat ons betreft omvat de regenboog alle kleuren en betekent dat niet alleen de LHBT-ers meetellen maar alle groepen in de samenleving, de meest zwakke en verdrukte groepen voorop. ChristenUnie wil hierin laten zien navolger te willen zijn van onze Here Jezus die ook juist aandacht had voor de verschoppelingen van de samenleving.

Jan Henk Verburg

(*) Afkorting voor Lesbi, Homo, Biseksueel en Transgender.

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Bijdrage 08 juni 2018 - Jaarstukken 2017 en Voorjaarsnota 2018384.2 kBapplication/pdfdownload
Motie - Iedereen telt mee - CU CDA SP329.1 kBapplication/pdfdownload

« Terug