Hello, Goodbye van onze Raadsleden

unnamed (20)maandag 16 april 2018 12:34

Elke gemeenteraadsverkiezing brengt een einde aan een raadsperiode van 4 jaar maar luidt tevens een nieuwe periode van vier jaar in. Er nemen bekende raadsleden afscheid en nieuwe gezichten worden welkom geheten. Zo ook dit jaar na 18 maart jl.

Afgelopen maandag 9 april jl. hebben wij afscheid genomen van de raadsleden Gerry Loof, Jan Jaap Bouma, Wim Dorst en Peter Aarnoudse. Bedankt voor jullie inzet, trouw en gedrevenheid in de afgelopen jaren!

Nieuw zijn de raadsleden Ben van Assche, Tony Noom, Elke Schiebaan –Boone, Huib Bouwman en Barbara van den Bogaerdt- Verploegh Chassé. Welkom in het team van Zeeuwse ChristenUnie bestuurders. Wij wensen jullie God's rijke zegen toe in jullie raadswerk de komende 4 jaar.

Naast het afscheid nemen en het welkom van nieuwe Zeeuwse ChristenUnie bestuurders hebben we – samen met vertegenwoordigers van de Provinciale Unie en het Waterschap - met elkaar gesproken over de volgende twee onderwerpen:

·         Spiegeling - Zeeuws bestuur heeft in de spiegel gekeken wat is verwoord in het rapport 'Externe spiegeling'.

·         Aan de slag met ruimtelijke adaptatie - door samen te werken kunnen we ons voorbereiden op kimaatverandering. 

Beide onderwerpen, slagvaardiger Zeeuws bestuur en het slim inspelen op klimaatverandering zullen in de komende jaren zeker prominent op de agenda blijven staan. En dan is het zeker positief dat we elkaar kennen en kunnen vinden voor afstemming.

Bestuurdersbijeenkomst Zeeland april 2018

 
 
 
 
 

« Terug