Samen de schouders eronder

zonsopgangmaandag 26 maart 2018 20:00

De Provincie waar het leven goed is

Een recente krantenbericht over mariniers die niet naar Vlissingen willen verhuizen schetst een beeld van Zeeland waarvan de bevolking krimpt, waar hun partner geen werk kan vinden en waar weinig is te beleven. Hoewel dit beeld – zoals u weet - ver bezijden de waarheid is heeft ons prachtige Zeeland vanwege het vele water en de geringe bevolkingsomvang wel een extra uitdaging ten opzichte van andere regio’s als het gaat om bereikbaarheid en voorzieningen.

U en ik zijn aan zet

In onze netwerksamenleving worden de inwoners zelf steeds belangrijker om de leefbaarheid op peil te houden. Zo organiseert Provincie Zeeland een bijeenkomst voor mensen en organisaties uit heel Zeeland op 17 april om met elkaar creatieve oplossingen te verzinnen op het gebied van bereikbaarheid. Doet u mee? Via de link https://www.formdesk.com/provinciezeeland/bereikbaarheid_2018 kunt u zich aanmelden.

Verkiezingskoorts

Volksvertegenwoordigers spelen in deze netwerken een belangrijke rol. We hebben net de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug waarin wederom honderden Zeeuwen hun rol als raadslid gaan oppakken. U zou er toch spontaan zelf zin in krijgen om ook actief te worden als u al die kandidaten zo enthousiast campagne ziet voeren? Nou, dat kan: ook op provinciaal niveau zijn er volksvertegenwoordigers, Statenleden nodig om Zeeland vitaal en aantrekkelijk te houden. Om hierop te oriënteren kunt u gratis vijf cursusavonden van de Provincie volgen. Voor aanmelding zie https://www.zeeland.nl/provinciale-staten/ps-actueel/gratis-cursus-politiek-actief-voor-de-provincie-zeeland.

Uw interesse gewekt?

Interesse om eens wat nader kennis te nemen van de kerntaken van de provincie of de handen uit de mouwen te steken via de bijeenkomst of de cursus? Wat mij betreft van harte aanbevolen. En als u wilt kunt u ook eens meepraten in een ChristenUnie fractievergadering.

 

Jan Henk Verburg

Fractievoorzitter ChristenUnie Zeeland  

« Terug