Sociaal ondernemers enthousiast van start.

Impact bootcamp 1maandag 12 maart 2018 20:00

Al een aantal jaren wordt er door de Christen Unie in Provinciale Staten van Zeeland aandacht
gevraagd voor sociaal ondernemen en startende ondernemers. En niet zonder resultaat!

Stimuleringsbeleid in de steigers

Sociaal ondernemen is intussen opgenomen in de economische agenda en nog meer aandacht voor startende ondernemers is onderdeel gemaakt van het wensenlijstje van Zeeland in de Regio enveloppe waarover met minister Schouten wordt overlegd.

Impact bootcamp

Als er als onderdeel van het beleid een Impact bootcamp Social Enterprises wordt georganiseerd in het gebouw van DOK 41 in Vlissingen, heeft dat uiteraard onze warme belangstelling. Fractielid Adrie Kodde nam deel aan deze Impact Bootcamp op 6 maart. Impact Bootcamp neemt sociaal ondernemers in 12 uur mee in een uiterst gecomprimeerd programma waarbij het initiatief, met behulp van een aantal professionele tools, wordt doorgelicht. Het gaat daarbij om de haalbaarheid, aanscherping van het business model en waar mogelijk een aantrekkelijker verdienmodel.

Bijdrage aan leefbaarheid

Een behoorlijk aantal interessante initiatieven nam deel aan deze eerste Impact Bootcamp voor ‘social enterprises’. Een aantal initiatieven speelt in op de leefbaarheid in de plattelandsregio’s, zo was er bijvoorbeeld een aantal vervoersinitiatieven, maar ook de zorg was goed vertegenwoordigd. Het winnende team had als plan om ‘virtual reality’ in te zetten bij ouderenzorg, een initiatief dat, indien succesvol, zeker niet tot Zeeland beperkt zal blijven. Ook het project City Seeds uit Middelburg, waardoor vrijwilligers geteelde verse groenten beschikbaar worden gesteld aan mensen
die rond de armoedegrens leven, vormde een team waaraan fractielid Kodde deelnam.

Aan het eind van de dag werden de verschillende projecten van de dag beoordeeld door een team van experts,
waaronder Rabo Foundation en Koninklijke Heidemij participaties.
De winnaars konden voor hun initiatief een beroep doen op verdere coaching van hun plan.

Een voor vrijwel alle aanwezigen vruchtbare dag. Vooral voor deze categorie ondernemers is het zeer nuttig om hun initiatief of businessmodel te toetsen.
Samen de schouders eronder!!

De Impact Bootcamp werd breed gesteund door: DOK41, Sociale Innovatie Zeeland, Rabobank Walcheren/Noord-Beveland, Rabobank Foundation, SWVO, KNHM Participaties, HZ University of Applied Sciences en Provincie Zeeland.
Op 29 maart is er een vervolg in de vorm van een Impact kickstart waarbij veel dieper kan worden ingegaan op het opstarten van een social enterprise. Vanuit de Provincie zal gedeputeerde de Bat daar acte de présence geven.


Adrie Kodde, fractielid ChristenUnie Zeeland.

« Terug