Een bloeiende infrastructuur

Berm, natuurmaandag 05 maart 2018 19:30

Vrijdag 2 maart 2018 stond Het voorstel Beheerkader infrastructuur provincie Zeeland op de agenda.
Het onderhouden en in stand houden van vaar-)wegen, bruggen en viaducten is een kerntaak van de provincie. Een integrale aanpak hiervoor is een werkwijze die assetmanagement wordt genoemd.
Daarbij is onderscheidt gemaakt tussen de wettelijke taak, basis, en beleid. Dat laatste mogen we als provincie zelf vaststellen.

Regionale bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid is een basisvoorwaarde voor een Nederland van krachtige regio’s. Regionale bereikbaarheid is niet alleen essentieel voor een bloeiende economie, maar brengt mensen ook letterlijk in beweging en in verbinding met elkaar. Daarbij gaat het om veilig, bereikbaar en duurzaam. En op weg zijn is ook een beleving!! In het voorstel wat nu voor ons lag is er op termijn een tekort voorzien. Geen ideale situatie maar mooi geformuleerd: probleem en uitdaging. ChristenUnie wil ruimte geven om een probleem op te lossen en de uitdaging aan te gaan en stemmen in met het voorstel.

Ecologisch Bermbeheer

Eén uitdaging wilden we nu al aangaan, ecologisch bermbeheer  in de basis opnemen.

De argumenten hiervoor zijn: Om ergens te komen moet je op weg. En wat is er dan mooier dan langs bloemrijke bermen te gaan. (Ook nog goed voor de bijen). De Provincie heeft  een wettelijke ‘zorgplicht’, waaronder een inspanningsverplichting voor het in stand houden van alle soorten. In bloemrijke bermen is de biodiversiteit is groter en kunnen bijvoorbeeld insecten en kleine zoogdieren migreren en zo nieuwe gebieden koloniseren. En een bijdrage leveren aan natuurlijke gewasbescherming bij het telen van gewassen.

Tijdens de vergadering bleek uit de antwoorden van de gedeputeerde dat dit beperkend werkt. Het ecologisch beheren is geen wettelijke taak. Door dit als beleid te blijven houden ( tot nu toe slecht 100 ha) kunnen we  gebruik maken van Europese subsidies of vanuit andere geld stromen om biodiversiteit te bevorderen. Het ecologisch beheren van de bermen blijft voor ChristenUnie een punt en we streven naar uitbreiding van die 100 ha.

« Terug