Werkbezoek Limagrain Nederland B.V.

Werkbzoek Limagrain - presentatiemaandag 27 november 2017 20:02

Op initiatief van de ChristenUnie zijn een aantal Statenleden 17 oktober jl. op werkbezoek geweest bij Limagrain NL B.V. in Rilland.

Wat doet Limagrain Nederland B.V.

Op dinsdagmiddag zijn we met een aantal Statenleden op bezoek geweest bij Limagrain, een veredelingsbedrijf van zaad voor ruwvoergewassen en akkerbouw gewassen. Bij het in Rilland gevestigde bedrijf betreft het de producten: mais, voedergrassen, granen, groenbemesters, peulvruchten en vlas.  Zij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de wereld voedselproductie. De wereldbevolking neemt toe met 1,5 % en de oppervlakte voor landbouwgrond met 0,2%. Door de veredeling probeert men planten te kweken met een goede productie per ha die niet gevoelig zijn voor ziekten. Dit verschilt per gebied, grondsoort en dergelijke.  Het duurt een aantal jaren om op proefvelden het juiste plantje te kweken en daar ook nog voldoende zaad van te winnen.  De proefvelden zijn en van groot belang voor de toekomst maar wel heel kwetsbaar. Want als een gewas wordt opgegeten of vernield is er een jaar vertraging opgelopen. Met name in de zaai en oogsttijd is het risico heel groot. De schade in financieel opzicht loopt dan in de duizenden euro’s

Beslissing op bezwaarschrift Limagrain Nederland B.V.

De aanleiding voor dit werkbezoek is een besluit van GS om een ontheffing te verlenen voor het afschot van 250 holenduiven, onderdeel van wildbeheer. De schade aan gewassen kan worden verminderd met afschrik methoden zoals geluid, vlaggen en vliegers. Dit is echter lang niet altijd voldoende, want ook duiven en ganzen wennen aan vliegers en vlaggen.  Omdat het vrij bejagen van bijvoorbeeld holenduiven niet mogelijk is, moet hiervoor een ontheffing worden aangevraagd. 

Tot een paar jaar geleden kreeg men een ontheffing om holenduiven te mogen schieten, die op de percelen voorkwamen. In het faunaregistratie systeem wordt dit bijgehouden.  Vorig jaar zijn er 250 holen duiven afgeschoten.  Dit bleek aanleiding voor de provincie Zeeland om voor dit jaar een ontheffing te verlenen voor weer 250 duiven. Omdat Limagrain denkt dat dit aantal  in sommige jaren beperkend zal zijn om schade te voorkomen is er bezwaar aangetekend  (in de jaren ervoor was het afschot 385 en 405). Tijdens de bezwaarprocedure werd gevraagd het aantal  te verhogen. 

De procedure daarvoor duurde 6 weken maar  de oogst, of wat er van over was, was toen al binnen.   Bij het aanvragen van ander ontheffingen bleek men geregeld geconfronteerd te worden met aanvullende eisen, waarbij de onderbouwing hiervoor niet duidelijk werd aangegeven.   Dit levert frustaties op. Bij een bedrijf als Limagrain heeft men de mensen en middelen om zowel schade te melden en vergunning of ontheffingen aan te vragen. Dit in tegenstelling tot een agrariër of fruitteler die geen mensen, minder middelen en weinig tijd heeft om schade te melden. Daardoor ontstaat de indruk, dat het met faunaschade wel meevalt.   

Tijdens dit werkbezoek hebben we afgesproken om het verloop van ontheffing/ vergunning in kaart te brengen en agrariërs en fruittelers op te roepen hun schade te melden.

Ria Rijksen

Statenlid

 

« Terug