Meten = weten

Bijdrage van Jan Henk Verburg - begroting 2018maandag 13 november 2017 16:48

Afgelopen vrijdag zijn de algemene beschouwingen gehouden over de begroting van 2018. Op hoofdlijnen zijn er geen grote veranderingen.

Behalve dan de gepeperde rekening voor de sanering van Thermphos, die geeft ons weinig ruimte voor investeringen. De 27,7 miljoen die nog voor Thermphos  nodig is wordt over 15 jaar ‘uitgesmeerd’. Dit om Zeeland niet helemaal op slot te zetten. In mijn bijdrage heb ik gewezen op het gebrek aan goede kaders en indicatoren. En op het belang van het vaststellen van een duidelijke ambitie. Anders is het net als bij Alice in Wonderland: ‘als je niet weet wat je ambitie is zijn alle uitkomsten goed’.

Zeeland in de aanbieding

Het landelijk regeerakkoord biedt voor Zeeland veel aanknopingspunten om aansluiting te vinden. Bijvoorbeeld op de thema’s duurzame energie of waterhuishouding maar ook op economische structuurversterking mogen we hulp verwachten. Dit vereist wel dat we op korte termijn met goede plannen komen. Door het beeld van de hark heb ik zichtbaar willen maken dat we de kansen voor Zeeland in Den Haag moeten verzilveren. Niet zozeer door zoveel mogelijk geld voor Zeeland binnen te harken maar door ervoor te zorgen dat heel Nederland optimaal kan profiteren van de sterke punten van Zeeland. Het woekeren met onze talenten ten gunste van Nederland èn Zeeland.

Geen sponsoring maar marketing- en promotiedeals

Tijdens de vorige algemene beschouwingen heeft de ChristenUnie al gepleit voor het laten vervallen van €52.000 cultuursubsidie voor het uiterst succesvolle Concert at Sea, een mooi visitekaartje voor Zeeland. Ondanks de schaarste aan middelen wilde de gedeputeerde opnieuw het bedrag doneren, nu in de vorm van een sponsorbijdrage vanuit een ander budget. Met hulp van zeven partijen heeft onze motie er – na een verhit debat - toe geleid dat men wacht met die toezegging. En dat we eerst nader zullen spreken over het nieuwe sponsorbeleid. Als ChristenUnie vinden we promotie van Zeeland als woon- en werkregio uitermate belangrijk, maar zijn we er wel kritisch op hoe het schaarse geld (er is ongeveer €700.000 vrij te besteden budget) wordt ingezet. De meerwaarde moet wel in balans zijn met de inbreng en wij hadden dat vertrouwen niet bij de sponsoring van Concert at Sea. Als we nu de kaders niet vaststellen dan heeft GS vrij spel bij het verdelen van het budget.

Vervolg

Wij zijn benieuwd naar de toegezegde notitie over een nieuw sponsor- of promotiebeleid. Deze zal vóór de volgende commissievergadering ons worden toegestuurd. Door de afstemming tijdens deze vergadering verwachten we dat ons gemeenschapsgeld zuiniger en bewuster zal worden besteed.

 

Jan Henk Verburg

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie stopzetten sponsorgeld CaS - Statenvergadering 10-11-2017354.8 kBapplication/pdfdownload

« Terug