Damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer.

Herten op de Veluwmaandag 02 oktober 2017 19:00

Dat is de titel van een onderzoeksrapport in opdracht van Staatsbosbeheer en Provincie Zeeland. Daarbij was de vraag of het eiland groot genoeg is voor een levensvatbare populatie damherten.
Eigenlijk is het een totaal verkeerd uitgangspunt om de vraag zo te stellen. Waarom kunt u lezen in de blog hieronder.

Inmiddels leven er 275 damherten, wat de indruk geeft dat ze het daar naar hun zin hebben en voldoende voedsel kunnen vinden. De populatie is ontstaan uit ontsnapte exemplaren en zijn “gehouden” dieren , zoals men dat in de wettelijke termen noemt. Dit betekent, dat Staatsbosbeheer de zorgplicht voor deze damherten heeft. Echter als men het eiland , de Haringvreter, kenmerkt als een leefgebied voor damherten, dan zijn deze damherten “wilde “ dieren; die zijn van niemand. En niemand is dan verplicht om ervoor te zorgen. De verantwoordelijkheid voor het beheer wordt zo verschoven. De damherten hebben hier geen natuurlijke vijanden en het gevolg is dat het unieke ecosysteem van het eiland verloren zal gaan.

De Haringvreter is een geïsoleerd eiland van 90 ha. en behoort tot een Natura2000-gebied. Dit betekent, dat wij als provincie verantwoordelijk zijn voor het beheer. Er groeien beschermde, zeldzame planten, er leven daardoor veel vlinders en insecten en dat komt weer ten goede aan de vogelstand. Kortom  het gebied heeft een mooie, streekgebonden, maar kwetsbare biodiversiteit.

Dat de 275 damherten van de beschermende planten eten wordt erkend in het  en moet volgens het onderzoek dan ook zeker onderzocht worden. In het rapport wordt aangegeven, dat er nog weinig bekend is en veel onderzoek nodig is om te zien of er onherstelbare schade aan de bloemen en planten wordt aangericht. Door deze te tellen is het mogelijk erachter te komen of unieke inheemse soorten verdwijnen. Dan is het echter al te laat. Zo’n populatie exotische damherten gaat ongetwijfeld het ecosysteem verstoren, waar de Oostvaardersplassen een goed voorbeeld van zijn. Door de damherten te kenmerken als wilde dieren op de Haringvreter, komen bloemen, insecten en vogels in de knel. Daarbij schiet je als provincie ook tekort in je zorgplicht voor dit gedeelte van het Natura2000-gebied van het Oosterschelde estuarium.

Eigenlijk had de onderzoeksvraag moeten zijn: Waar dient een leefgebied voor damherten aan te voldoen? Moet een eiland van maar 90 ha. gekenmerkt worden als een gebied voor grote hoefdieren? Voor ChristenUnie maakt dit rapport dat niet duidelijk. Wat voor ons wel duidelijk is, dat begrazing met grote hoefdieren een bedreiging is voor de grote variatie aan bloemen en planten die er nu is.

Een vogel kun je nog proberen terug te fluiten, bij een wilde orchidee gaat dit niet lukken.

Ria Rijksen

Statenlid

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Onderzoeksrapport - Damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer3.3 MBapplication/pdfdownload

« Terug