Toegankelijk Zeeland - iedereen telt mee

Schermafbeelding-2017-01-26-om-19.15.53maandag 18 september 2017 19:40

Een gedeputeerde die in een rolstoel met het openbaar vervoer de provincie doorreist. Geen grap, het is echt gebeurd! En dit naar aanleiding van een motie van de ChristenUnie.

Voor de ChristenUnie telt iedereen mee, daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen kan mee doen in de samenleving.  Op ons initiatief is in de Statenvergadering van december 2016 een opdracht aan Gedeputeerde Staten gegeven om te onderzoeken hoe toegankelijk Provincie Zeeland is voor mensen met een beperking. Wat zijn de knelpunten en waar is er verbetering mogelijk.

Gedeputeerde Van der Maas is daarbij uitgedaagd om zelf te ondervinden hoe het openbaar vervoer voor een rolstoelgebruiker is. Hij was zo sportief om deze uitdaging aan te nemen. Voor Van der Maas is het nog duidelijker geworden dat het niet eenvoudig is om met een rolstoel gebruik te maken van bus en trein.

De uitkomsten van bovengenoemd onderzoek zijn vrijdag 8 september jl. besproken in de commissie Economie. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er in Zeeland vooral in het openbaar vervoer al stappen zijn gezet wat betreft de toegankelijkheid, maar dat er nog heel wat te verbeteren valt. Veel aandacht ging in het onderzoeksrapport uit naar het reizen. De ChristenUnie heeft er nogmaals op aangedrongen om ook eens goed naar de website te kijken. Is deze toegankelijk? De gedeputeerde heeft toegezegd dit alsnog te doen.

We hebben de hoop uitgesproken dat het College van Gedeputeerde Staten uitstraalt dat zij staan voor een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

 September 2017, Willemien Treurniet

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Reisverslag gedeputeerde van der Maas185.2 kBapplication/pdfdownload

« Terug