Pontje Sluiskil volop in de belangstelling

Fotograaf - Felice Buonadonna - www.laatzeelandzien.nlwoensdag 14 juni 2017 22:17

De bodem van de geldzak is in zicht

Het voortbestaan van het pontje in Sluiskil loopt gevaar. Rijkswaterstaat (RWS) heeft dit pontje een aantal jaar geleden over gedragen aan vrijwilligers, omdat het onderhoud en beheer te duur werd voor hen. RWS heeft wel een flinke zak met geld meegegeven zodat de pont minimaal vier jaar door kon varen. Gelukkig waren er vrijwilligers die de afgelopen vijf jaar er voor gezorgd hebben dat scholieren, werknemers elke dag gratis met de pont over kunnen. Maar nu, vijf jaar later is de bodem van de geldzak in zicht. Is dit het einde van de pont? Hoe verder?

Waardering voor vrijwilligers

De ChristenUnie is een groot voorstander van initiatieven die genomen worden door inwoners. Dus wij willen zeker dat er met elkaar gekeken wordt naar de mogelijkheden voor de pont. Diverse partijen in de Provinciale Staten pleitten voor het toekennen van subsidie met als argument de leefbaarheid en waardering voor vrijwilligers.  Dit zijn twee zaken die wij als ChristenUnie hoog hebben. Tegelijk willen we nuchter zijn over de verantwoordelijkheid die je als Provincie hebt.

Verantwoordelijkheid bij de Gemeente Terneuzen

Wat de ChristenUnie betreft ligt deze verantwoordelijkheid als het gaat om een burgerinitiatief bij de gemeenten.  Hen willen we de ruimte geven om er samen met belanghebbende, o.a. scholen, bedrijven uit te komen. Prima dat de Provincie wil meedenken, maar dan wel zonder gelijk met een zak geld én voorwaarden aan te schuiven.
Een aantal partijen in de Provinciale Staten vinden het toch zeker een taak van de Provincie en dat dat de Provincie hier fors aan meebetaald. De ChristenUnie ziet dit anders. Je moet de verantwoordelijkheden laten waar ze horen, en dat is bij de Gemeente Terneuzen. De Gedeputeerde heeft in de eerdere commissievergadering al aangegeven dat hij zeker wil meedenken, maar dat hij niet ‘de lead’ zou nemen. Dit is voor ChristenUnie voldoende. Maak met elkaar (gemeente, bedrijven, scholen, inwoners en Provincie) plannen om het pontje de komende jaren te laten varen.  Met die plannen kan de Provincie kijken of zij geld beschikbaar kan stellen om het initiatief te ondersteunen. Maar om nu, op voorhand geld ter beschikking te stellen, is voor de ChristenUnie een stap te ver.

 Ria Rijksen

 

 

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie CDA, PVV, 50PLUS, PvZ, ZL, PvdA en D66 - Subsidieverstrekking pont Sluiskil (Aangenomen)322.6 kBapplication/pdfdownload

« Terug