Thermphos … handrem op Zeeland

Geldmaandag 24 april 2017 19:16

Elke Zeeuw die het nieuws volgt zal de naam Thermphos kennen: de oude fosforfabriek in Vlissingen-Oost die wordt gesaneerd. Failliet gegaan in 2012, mede veroorzaakt doordat er door het Rijk en de EU niet werd opgetreden tegen dumping van fosfor uit Kazachstan. Er is 35 miljoen beschikbaar vanuit het faillissement om het terrein schoon te maken. Een complexe, risicovolle en uiterst kostbare klus vanwege het vele licht ontvlambare fosfor, radioactieve materialen en asbest. Het is een saneringsklus die zijn gelijke niet kent, dus er moest veel worden uitgezocht en ontwikkeld. Recent is er een plan van aanpak opgesteld waaruit blijkt dat het langer gaat duren en meer gaat kosten.

Snelheid geboden

Provincie Zeeland  is verantwoordelijk voor de veiligheid (brandweerkosten, €700.000 per maand) en voor het ‘passief veilig’ maken. Wanneer de zogenaamde BRZO-status (*) eraf kan dan is het terrein veilig genoeg. Daarna is Zeeland SeaPorts (ZSP), de eigenaar van het terrein, aan zet om het terrein helemaal schoon te maken. Die tweede fase is ook erg kostbaar en de provincie is tevens de grootste aandeelhouder van ZSP. In februari 2018 gaat er een strengere kernenergiewetgeving gelden waardoor radioactief metaal niet meer kan worden gestraald en afgevoerd, maar moet worden opgeslagen, waardoor kosten enorm zullen toenemen. Snelheid is dus voor alle betrokken partijen van belang.

Inzet van ChristenUnie

Als fractie hebben wij in de Staten een aantal zaken benadrukt:

  • werk het plan met risico’s, kosten en dekking samen snel en goed uit,
  • houd focus op het realiseren van 'passief veilig maken' en
  • zoek naar eenmalige, pragmatische oplossingen samen met de handhavingsinstanties.

Ook het Rijk en de EU moeten hun rol pakken. En ZSP zal als eigenaar van de grond, die straks prima verkoopbaar is na sanering, ook substantieel moeten bijdragen. Het kan immers niet zo zijn dat de Zeeuwse autobezitters extra moeten betalen via verhoging van de opcenten en dat dan straks het havenbedrijf een grote winst maakt door verkoop van het terrein. De SGP-motie die deze zaken scherp verwoordde hebben wij dan ook van harte gesteund.

Deal

Wij hebben als enige fractie tijdens de Statenvergadering afgelopen vrijdag stilgestaan bij het YES-moment van de 25 miljoen die voor economische structuurversterking naar Zeeland komt als resultaat van plan Balkenende. We hopen op weer een YES-moment maar dan voor Thermphos wanneer we – hopelijk voor de zomer – afspraken hebben vastgezet die recht doen aan alle partijen. Feestelijk wordt het niet maar voor de Zeeuwse samenleving is het cruciaal om deze ‘handrem’ voor toekomstige ontwikkelingen weg te nemen. Eén daarvan is de voorgenomen fusie van ZSP met Havenbedrijf Gent. Als de sanering onverhoopt vertraging oploopt zou het een dealbreaker kunnen worden.

 

Jan Henk Verburg

fractievoorzitter

 

(*) BRZO = Besluit Risico’s Zware Ongevallen

« Terug