Werkbezoek in Friesland

Werkbezoek Friesland - Kennismakingdonderdag 13 april 2017 19:00

Naast vergaderen en inlezen worden er ook werkbezoeken geregeld voor Statenleden. Van 5 tot 7 april jl. zijn we naar Friesland geweest.

De bijeenkomsten en presentaties richten zich op bestuurlijke vernieuwing, regionale initiatieven, gebiedsontwikkeling en leefbaarheid.

Bestuurlijke vernieuwing willen we zo vorm geven, dat het meedenken van inwoners en organisaties in een vroeg stadium bij de beleidsvorming wordt bevorderd en voor alle Statenleden toegankelijk is.

In Friesland deed men dit door de zogenoemde Steatemerk. Daar kon op informele wijze kennis en kunde worden uitgewisseld over plannen waarover Provinciale Staten een besluit moet nemen. Daarbij waren Statenleden, ambtelijke organisatie, inwoners en belangen organisaties aanwezig. De drempel is laag, de contacten veelzijdig. Omdat het erg informeel is, komt het wat rommelig over. Voor ons een mooi idee. Het vraagt om een overzichtelijke ruimte met goede akoestiek.

Leeuwarden is in 2018 de culturele hoofdstad van Europa. Rondom dat thema worden initiatieven van inwoners en organisaties gevraagd. Dit geeft veel activiteiten in gemeenten waarbij de bewoners aan zet zijn. Om ook van buiten de provincie initiatieven te stimuleren heeft men kunstenaars van buiten de provincie gevraagd elf fonteinen te ontwerpen. Dit is iets wat niet door iedereen wordt gewaardeerd.

In Lemmer kregen we een rondleiding door het Woudagemaal. Het ir. D.F. Woudagemaal staat op de wereld erfgoedlijst van Unesco.

Na een presentatie over het Friese merenproject maakten we een rondwandeling in Lemmer. De afgelopen 20 jaar is men bezig geweest met herindeling van gemeenten, het toegankelijk en aantrekkelijk maken van de vaarwegen voor toeristen en zijn er aquaducten en wegen aangelegd om de bereikbaarheid te verbeteren voor inwoners en toeristen.

Dit vraagt een brede blik. Vanaf de straat en vanaf het water moet men een goede indruk krijgen van de plaats waar je binnenkomt. Echt een uitdaging. Het was mooi om te zien hoe de haven, de straten, de pleinen en de terrassen een mooi geheel vormden.

Het was een leerzaam bezoek, waarbij de contacten met de Statenleden en voor mij ook met ChristenUnie Friesland, hartelijk en open waren. Verrassend te merken dat er zoveel overeenkomsten zijn met Zeeland. Het water, toerisme en recreatie, afname van de bevolking en de zoektocht naar het behoud van voorzieningen in de dorpen.

We gaan er verder mee aan de slag in Zeeland. Wilt u reageren of meedenken?  Van harte welkom.

Ria Rijksen

m.rijksen-blok@zeeland.nl

 

 

 

« Terug