Wat is de meerwaarde van christelijke politiek?

Oma met kleinkinderen strandmaandag 20 februari 2017 19:54

Regelmatig duikt deze vraag op in het gesprek over politiek, en zeker in verkiezingstijd. En misschien heb je deze vraag zelf ook wel. Welke keuzes maakt een christelijke politieke partij en op basis waarvan? Wat is de visie van de ChristenUnie? Om deze en andere vragen te doordenken was er de cursus ‘Welkom bij de ChristenUnie’.

 Na een stuk geschiedenis welke begon met Groen van Prinsterer kwamen we uit bij de oprichting van de ChristenUnie. De ontwikkelingen hadden veel weg van die in kerkelijk Nederland; met twee Nederlanders heb je een politieke partij, met drie heb je een afsplitsing. We hebben samen nagedacht over de vraag hoe het landschap er over tien jaar uit zou zien; zou het lukken om als christelijke partijen elkaar te vinden? Het succes blijkt vaak afhankelijk van de betreffende personen; er is veel mogelijk als de wil er aan beide zijden is.

 Natuurlijk hebben we ook geluisterd wat de Bijbel te zeggen heeft. Centrale tekst waarbij we hebben stilgestaan is Micha 6:8. “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” Die opdracht geldt in ons gezin, op school, in de kerk maar ook in de politiek. Uit de gesprekken bleek dat onze verbondenheid met God ons gelijk ook een band met elkaar geeft. 

Via de kernwaarden van de ChristenUnie:

  • dienstbaarheid
  • vrijheid
  • duurzaamheid

kwamen we ook in gesprek over de ChristenUnie speerpunten van aankomende verkiezingen.

Wij willen werken aan een:

  • goede toekomst voor onze kinderen,
  • iedereen telt voor ons mee
  • we gaan voor (godsdienst)vrijheid.


Allemaal belangrijke zaken: we moeten naar een samenleving die ‘volhoudbaar’ is, moeten voorkomen dat allerlei kwetsbare groepen als gehandicapten buiten de boot vallen èn willen graag dat bijzonder onderwijs mogelijk blijft.

  Daarna werd onze kennis door cursusleider en kandidaat Tweede Kamerlid Willemien Treurniet nog getest met een aantal quizvragen over de ChristenUnie en standpunten van andere partijen. En tot slot was het tijd voor de beruchte elevator pitch: ‘Ik stem ChristenUnie want…’ Al-met-al mooi om samen zo na te denken over het belang en de waarde van christelijke politiek. En fantastisch om te zien dat er steeds weer nieuwe mensen opstaan – ook via social media – die willen meedenken en meedoen in de christelijke politiek.

Onze God blijft mensen roepen om:

  • recht te doen
  • trouw te betrachten
  • nederig Zijn weg te gaan

Dat maakt dat we ontspannen in de politiek bezig mogen zijn.

Jan Henk Verburg

Fractievoorzitter Statenfractie Zeeland

« Terug