Complimenten voor het opstellen van onze Zeeuwse Kustvisie

Zeeuwse kustvrijdag 10 februari 2017 10:48

Namens de ChristenUnie leest u hieronder de bijdrage van Ria Rijksen op het Statenvoorstel Zeeuwse Kustvisie, met overgangsbeleid.

"Zowel in de commissie ruimte van 20 jan. als vandaag staat het concept Zeeuwse Kustvisie op de agenda. Een herhaling van zetten.

Als politieke partijen wij zijn vanaf het begin erbij betrokken.

De definitieve kustvisie wordt leidend  bij het opstellen van het omgevingsplan, daaraan gekoppeld worden er verordeningen gemaakt die een en ander juridisch kaderen.

Het voorliggende concept is een gezamenlijk product van de Zeeuwse kustgemeenten, overheden en belangengroeperingen.

Een knap stuk werk, waar organisaties uit groen, rood en blauw, de recreatie, natuur, en water/ kust veiligheid en) overheden samen aan hebben gewerkt.

Naast een goed leesbare tekst ook nog eens mooie plaatjes van ons Zeeuwse landschap. Complimenten.

Maar de wereld stopt niet als wij bezig zijn met een visie.

Daarom dank voor de notitie overgangsbeleid, die ook gezamenlijk is vastgesteld neem ik aan?

Steeds meer mensen maken zich zorgen over bebouwing langs de kust, en die zorg delen wij. Tegelijkertijd bestaan er al plannen, afspraken, overeenkomsten op basis van de huidige wet en regelgeving en dat vraagt om een overgangsbeleid.

ChristenUnie zet zich in voor goed bestuur.

Bestaande rechten moeten wij respecteren. Als provincie moet je de autonomie van gemeenten respecteren.

Door stappen over te slaan, van visie naar verordening, vanwege maatschappelijke weerstand, zet je de deur open naar willekeur. De huidige wet en regelgeving geven inwoners en belanghebbende gelegenheid bezwaar, zienswijze e.d in te dienen bij hun gemeente, ook gemeenteraad draagt daarin zijn verantwoordelijkheid.

Dus wat ChristenUnie betreft koesteren we deze, vaak tijdrovende, maar wettelijke gang van zaken.

De Zeeuwse kust is goud waard, om te genieten, te rusten,  uit te waaien en een boterham te verdienen."

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Brieven Gedeputerde Staten - (oplegnotitie) Kustvisie2.6 MBapplication/pdfdownload

« Terug