De Statenvergadering van vandaag; Openbaar vervoer, Sloeweg en het Bevrijdingsfestival

Stemming motie Toegankelijk Zeeland 2vrijdag 16 december 2016 20:35

Vandaag stonden er een reeks afwisselende en interessante onderwerpen op de agenda. Het blijft een uitdaging om met zowel de voorbereiding voorafgaande aan de Statenvergadering als de informatie die op de dag zelf door andere partijen en Gedeputeerde wordt gegeven tot een goed besluit te komen. Want waar het op een dag als vandaag om draait is dat Statenvoorstellen die door het college worden gepresenteerd, goed door Statenleden (dé volksvertegenwoordigers) worden beoordeeld, waar nodig via amendementen en moties veranderingen worden aangebracht en daarna het Statenvoorstel in stemming wordt gebracht.

De volgende drie onderwerpen sprongen er vandaag uit

Bij het Statenvoorstel Knelpunten openbaar vervoer hebben wij de motie ‘Toegankelijk Zeeland’ ingebracht waar 8 andere partijen mede indiener van wilde zijn. De motie is na een kort debat unaniem aangenomen. Het geeft het college opdracht om a.d.h.v. het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap te inventariseren op welke wijze Provincie Zeeland deze rechten heeft geborgd. En daarna met een plan van aanpak te komen welke rechten er nog geborgd moeten worden en hoe dit geregeld zal worden. De volledige motie vindt u in de bijlage.

Verder heeft u afgelopen dagen al vanuit het nieuws kunnen horen dat vandaag de beslissing genomen zou worden over welke variant gekozen zou worden voor de aansluiting van de Sloeweg op de Bernhardweg. De ster-variant is met een meerderheid van stemmen gekozen. Op zich is deze oplossing kwalitatief goed maar wat ons betreft was de Halve Haarlemmermeer ook een uitstekende optie. En daarbij was het niet nodig om de 4,2 miljoen uit de tunnel opbrengsten te halen. Waardoor het nu helaas toch een maand of drie langer zal duren voordat deze tolvrij zal worden.

Als laatste heeft de ChristenUnie samen met D66 een motie opgesteld, ‘Bevrijdingsfestival’. Met deze motie wilde wij het besluit terugdraaien waarin de subsidie voor het Bevrijdingsfestival voor 2017 sterk werd verminderd. Het bevrijdingsfestival is een festival uniek in zijn soort. Het brengt muziek, kunst en cultuur samen met de thema’s; grondrechten, vrede en vrijheid. Bovendien is het gratis en werd het in 2016 door 50.000 bezoekers bezocht. De motie is met een meerderheid aan stemmen aangenomen en geeft het Bevrijdingsfestival weer een duw in de rug om op dezelfde weg verder te gaan. In de bijlage de volledige motie.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie 10 - D66, SP, CU, PVV, 50PLUS, ZL, CDA subsidie Bevrijdingsfestival197.5 kBapplication/pdfdownload
Motie Toegankelijkheid Zeeland -CU-GL-PvZ-ZL-50plus-SP-PvdA-D66-CDA266.9 kBapplication/pdfdownload

« Terug